1 30 02 Kaupunginhallituksen avustukset

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä1 9522 3482 3482 3482 3482 3482 348
Ylitysoikeus       
Toimintakate−1 952−2 348−2 348−2 348−2 348−2 348−2 348
Poistot       
Tilikauden tulos−1 952−2 348−2 348−2 348−2 348−2 348−2 348
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−1 952−2 348−2 348−2 348−2 348−2 348−2 348
Muutos, %       
Tulot       
Menot 20,3     

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain sellaisille yhteisöille, joiden toiminta ei kuulu minkään muun lautakunnan toimialaan. Määrärahaan sisältyy mm. eräitä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen avustuksia sekä avustuksenluonteisia korvausmäärärahoja. Lisäksi määrärahaan sisältyy asukasosallisuuden ja muiden yhteisöjen avustuksia. Muiden yhteisöjen avustukset koostuvat mm. kansainvälisen kaupunkiyhteistyön tukemisesta, henkilöstöjärjestöjen avustuksista, kunnallisen tiedotustoiminnan edistämisestä ja avustuksista opaskoulutuksen järjestämiseen.