1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä6 1957 3006 7617 3006 8007 3007 300
Ylitysoikeus 45     
Toimintakate−6 195−7 300−6 761−7 300−6 800−7 300−7 300
Poistot       
Tilikauden tulos−6 195−7 300−6 761−7 300−6 800−7 300−7 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−6 195−7 300−6 761−7 300−6 800−7 300−7 300
Muutos, %       
Tulot       
Menot 17,8−7,40,0−6,87,4 

Määräraha sisältää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, ylimmän johdon, kaupungin edustamisen ja vieraanvaraisuuden sekä historiatoimikunnan menot. Määrärahaa on palautettu hieman lähemmäs vuotta 2021 edeltävien vuosien tasoa koronaepidemiatilanteen helpottumisen vuoksi.

Edustamisen ja vieraanvaraisuuden määrärahojen käytöstä päättää pormestari. Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetaan toimielinten, ylimmän johdon, virkamatkojen sekä historiatoimikunnan määrärahat.