1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä444      
Menot yhteensä12 06410 72411 76410 30410 30410 30410 304
Ylitysoikeus       
Toimintakate−11 620−10 724−11 764−10 304−10 304−10 304−10 304
Poistot       
Tilikauden tulos−11 620−10 724−11 764−10 304−10 304−10 304−10 304
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−11 620−10 724−11 764−10 304−10 304−10 304−10 304
Muutos, %       
Tulot −100,0     
Menot −11,19,7−3,9−3,9  

Kohdan menoiksi kirjataan hallintokuntien (lukuun ottamatta liikelaitoksia) lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivukulujen jaksotusten muutos. 

Määrärahaan on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän mukaiset sekä lakkautetun leski- ja orpoeläkekassan vastuisiin perustuvat eläkkeet. Mukana on myös Helsingin Bussiliikenne Oy:n lisäeläkeosuus sekä kaupungin osuus Kevan suorittamiin eläkkeisiin. 

KuEL-eläkkeiden tasaus on arvioitu laskelmassa.

Kohdassa on varauduttu työmatkasetelien hankintaan 4,07 miljoonalla eurolla. Työmatkaseteli on ympäristöystävällinen henkilöstöetu, jolla osaltaan vaikutetaan kaupungin kykyyn saada osaavaa henkilöstä ja tuetaan kaupungin mainetta yhteiskunnallisesti vastuullisena työnantajana. Vaihtoehtoisesti henkilöstö voi valita työmatkasetelin tilalle polkupyöräedun.

Eläkkeet2021202220232024
1 000 €1 000 €1 000 €1 000 €
Kaupungin omat eläkkeet13 0007 7306 8306 010
Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet440282265231
Eläkevastuun muutos-10 102-6 320-5 540-5 090
KuEL-eläkkeiden tasaus-2 800-2 800-2 800-2 800
Helsingin Bussiliikenne Oy1 3001 3001 3001 300
Kuntien eläkevakuutus (Palmia)5 0005 00000
Kuntien eläkevakuutus (HSY)2222
Kuntien eläkevakuutus valtiokonttorille10010000
Hallinto60606060
Yhteensä7 0005 354117-287