8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
Menot  102 200103 700127 200131 450
Netto  −102 200−103 700−127 200−131 450
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot      
Menot    22,73,3
1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Menot      
80801 Esirakentaminen  43 70045 20047 60060 450
Ylitykset      
8080101 Kamppi-Töölönlahti      
8080102 Länsisatama  11 30011 30011 40013 450
8080103 Kalasatama  5 4005 4008 80024 300
8080104 Kruunuvuorenranta  6 6006 6009 5006 500
8080105 Pasila  3 0003 0006 70011 200
8080106 Kuninkaankolmio  4 0004 0002 400800
8080107 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen  01 500500500
8080108 Malmi  13 40013 4008 3003 700
80802 Kadut  52 50052 50073 20060 300
Ylitykset      
8080201 Kamppi-Töölönlahti  4004004 8002 200
8080202 Länsisatama  13 00013 00025 50021 300
8080203 Kalasatama  4 2004 2004 0005 500
8080204 Kruunuvuorenranta  11 60011 60016 45013 200
8080205 Pasila  17 60017 60016 05010 400
8080206 Kuninkaankolmio  4 0004 0003 4003 700
8080207 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen  5005005001 000
8080208 Malmi  1 2001 2002 5003 000
80803 Puistot ja liikunta-alueet  6 0006 0006 40010 700
Ylitykset      
8080301 Kamppi-Töölönlahti      
8080302 Länsisatama  1 0001 0001 5004 600
8080303 Kalasatama  1 1001 1001 5001 500
8080304 Kruunuvuorenranta  1 8001 8001 7001 050
8080305 Pasila  150150100500
8080306 Kuninkaankolmio  1 3001 3009001 600
8080307 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen  0000
8080308 Malmi  6506507001 450

Uuteen sitovaan talousarviokohtaan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi, on yhdistetty kohdat 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi, 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi ja 8 04 02 Projektialueiden puistot, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

8 08 01 Esirakentaminen

Projektialueiden esirakentamiseen on vuodelle 2022 varattu 45,2 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2023 on osoitettu 47,6 miljoonaa euroa ja vuodelle 2024 on osoitettu 60,5 miljoonaa euroa. Projektialueiden infrarakentamisen esirakentaminen -alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien (Länsisatama, Kalastama, Kruunuvuorenranta, Kuninkaankolmio, Pasila, Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen, Malmi) esirakentamisen talousarviomäärärahat

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön, ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Länsisatama

Länsisataman määrärahalla jatketaan taloussuunnitelmakaudella Hernesaaren itärannan ruoppausta ja täyttöurakkaa. Jätkäsaaressa esirakentamisen painopisteenä ovat Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin alueet. Massojen välivarastointitoiminta ja pilaantuneiden maiden käsittely projektialueella jatkuu välivarastointitoiminnan painopisteen siirtyessä Jätkäsaaresta Hernesaareen.

Kalasatama

Kalasataman määrärahoilla toteutetaan taloussuunnitelmakaudella mm. Nihdin esirakentamista. Määräraha mahdollistaa Nihdin alueen asuntorakentamisen alkamisen. Määrärahalla mahdollistetaan myös Suvilahden tapahtuma-alueen kehittäminen ja tapahtumakorttelin rakennusten rakentamisen käynnistäminen taloussuunnitelmakaudella.

Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrannassa esirakennetaan mm. Kruunuvuoren, Stansvikinkallion ja keskuskorttelien alueita. Lisäksi määrärahaa käytetään kiviaineksen välivarastointitoimintaan, joka jatkuu alueen eteläkärjessä, Koirasaarilla.

Pasila

Pasilanprojektialueella tehdään tulevien hankkeiden esirakentamiseen liittyviä pohjatutkimuksia ja pilaantuneiden maiden selvityksiä. Eteläisen Postipuiston esirakentamistyöt aloitetaan. Lisäksi Ratapihakortteleissa rakennetaan alueen hulevesien imeytysjärjestelmää ja yhteiskäyttötunnelin edellyttämiä muutoksia.

Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan esirakentamista Kuninkaantammessa Lammenrannan ja Kuninkaantammentien ympäristön kaava-alueilla. Honkasuon asuntoalueen esirakentaminen jatkuu vuonna 2022 alueen länsiosassa.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminenmäärärahalla toteutetaan uusien projektialueiden hankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa.

Malmi

Malminmäärärahalla toteutetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saamiseen liittyviä kokonaisuuksia entisen lentokentän alueella. Suurimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto. Lisäksi määrärahalla edistetään tilapäisen lumenvastaanottopaikan ja rakentamislogistiikan ajoyhteyden rakentamista sekä esirakentamisen koerakenteiden toteutusta.

8 08 02 Kadut

Projektialueiden katuihin on kaupunginhallituksen käyttöön varattu 52,5 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Taloussuunnitelmavuodelle 2023 on osoitettu 73,2 miljoonaa euroa ja vuodelle 2024 on osoitettu 60,3 miljoonaa euroa.

Projektialueiden infrarakentamisen kadut -alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien talousarviomäärärahat. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Kampi-Töölönlahti

Kamppi-Töölönlahden määrärahalla toteutetaan Töölönlahden tulvasuojeluhanke, jolla estetään tulvan pääsy Finlandiatalolle ja muihin Töölönlahden alueen kiinteistöihin.

Länsisatama

Länsisataman määrärahaan sisältyvät Ruoholahden, Telakkarannan, Jätkäsaaren ja Hernesaaren alueen katualueiden toteuttaminen. Katujen rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Suunnitelmakaudella katujen rakentamisessa pääpainopisteet ovat Melkin- ja Saukonlaiturin alueilla. Lisäksi toteutetaan liikenneturvallisuutta lisäävä kevyenliikenteen silta yli Länsisatamankadun.

Kalasatama

Kalasataman määrärahaan sisältyvät Kalasataman, kuten Nihdin alueen katujen rakentaminen. Taloussuunnitelmakaudella rakennetaan myös Kaasutehtaankatu Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämiseen liittyen sekä rakennetaan katujen pintarakenteet niillä alueilla, joilla asunto- tai toimitilarakentaminen on valmistunut.

Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrannan määrärahaan sisältyvät Kruunuvuorenrannan, Laajasalon Yliskylän ja Herttoniemen alueen Itäväylän yhteyden kadut. Yliskylässä jatkuu Laajasalontien keskiosan bulevardisointiurakka vuoden 2022 loppuun. Lisäksi käynnistetään täydennysrakentamisen mahdollistavien katujen peruskorjaus. Herttoniemessä suunnitellaan ja rakennetaan Linnanrakentajantie, liittyvät kadut sekä Itäväylän ylittävät sillat.

Pasila

Pasilan projektialueella viimeistellään Ilmalan raitiotieyhteyden ja Radiokadun uudistusten edellyttämät rakenteet. Koko taloussuunnitelmakauden ajan jatkuu Veturitien ja Ratapihakortteleiden pohjoisten katuosien rakentaminen, jolloin uusitaan mm. Veturitien ylikulkusilta ja luodaan edellytykset Ratapihakortteleiden asuntorakentamisen jatkamiselle. Myös Postipuiston kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu. Konepajalla jatketaan kunnallistekniikan verkoston uudistamista ja viimeistellään kulkuyhteydet alueen palveluiden käyttöön.

Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon katuja. Suunnitelmakauden 2022–24 katurakentamisella luodaan edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiselle Honkasuon länsiosassa ja jatketaan Kuninkaantammen ja Honkasuon katualueiden viimeistelyä.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminenmäärärahalla toteutetaan pääosin suunnitteluhankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa. Läntisen bulevardikaupungin alueen katusuunnittelu ja –rakentaminen käynnistyy suunnitelmakaudella.

Malmi

Malmin entisen lentokentän alueen katurakentaminen käynnistyy taloussuunnitelmakaudella. Malmin määrärahalla vuonna 2022 suunnitellaan katuja Nallenrinteen, Lentoasemankortteleiden ja Lahdenväylän eritasoliittymän kaava-alueilla asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. Malmin rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan.

8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa yhteensä 6,0 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2023 on osoitettu 6,4 miljoonaa euroa ja vuodelle 2024 on osoitettu 10,7 miljoonaa euroa.

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet -alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien talousarviomäärärahat. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Länsisatama

Länsisataman puistot ja liikunta-alueet-määrärahalla toteutetaan taloussuunnitelmakaudella Kaapelipuisto- ja aukio, sekä jatketaan Hyväntoivonpuiston sekä Jätkäsaaren liikuntapuiston toteutusta. Jälkimmäisten toteutus jatkuu koko taloussuunnitelmakauden ajan. Suunnitelmakaudella käynnistetään myös Hernesaaren puistojen suunnittelu.

Kalasatama

Kalasataman puistot ja liikunta-alueet-määrärahalla toteutetaan Kalasatamanpuiston rakentamaton osa, Loviseholminpuisto valmiiksi sekä Suvilahden tapahtumakenttä osana Suvilahden tapahtuma-aluetta.

Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet -määrärahalla rakennetaan Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston keski- ja eteläosa valmiiksi. Kruunuvuoren, Stansvikinkallion ja palvelukorttelien viheralueiden sekä Stansvikin kartanopuiston reittiverkoston suunnittelua ja toteutusta jatketaan.

Pasila

Pasilan puistot ja liikunta-alueet –määrärahalla toteutetaan Postipuiston Kollikallion tukimuuri. Keski-Pasilan Ratapihakortteleissa aloitetaan Keski-Pasilan peruskoulua ympäröivän Halkopiipunkallio-puiston rakentaminen.

Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion puistot ja liikunta-alueet-määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon alueen puistoja. Kuninkaantammen alueella suurimmat kohteet ovat Taidemaalarinpuisto, Ellen Thesleffin puisto ja Fanny Churbergin kallio. Honkasuon alueella aloitetaan Perhosniitty-puiston rakentaminen vaiheittain.

Malmi

Malmin puistot ja liikunta-alueet-määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen puistoaluetta siltä osin kuin maakaasun runkoputken siirron maisemointityöt edellyttävät. Lisäksi alueelle toteutetaan erilaisia väliaikaiskäyttöä ja tulevaa asutusta palvelevia liikunta- ja leikkitoimintoja, myös myöhemmin rakennettaville alueille.