1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä38 58441 12541 50342 30042 30042 30042 300
Ylitysoikeus       
Toimintakate−38 584−41 125−41 503−42 300−42 300−42 300−42 300
Poistot       
Tilikauden tulos−38 584−41 125−41 503−42 300−42 300−42 300−42 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−38 584−41 125−41 503−42 300−42 300−42 300−42 300
Muutos, %       
Tulot       
Menot 6,60,92,92,9  

Määrärahasta kohdentuu vuonna 2022 arviolta noin 16 653 000 euroa valtion veloittamiin verohallintolain 31:n mukaisiin verotuksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Näihin kustannuksiin kaupunki ei voi vaikuttaa.

Määrärahassa on varauduttu Uudenmaan liitolle maksettavaan maksuosuuteen sekä Helsingin Väylä Oy:lle maksettaviin rahoituskustannusosuuksiin.

Määrärahasta maksetaan kaupungin elinkeinopolitiikan sekä tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyviä avustuksia ja palveluostoja kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille.

Määrärahasta maksetaan koko kaupunkia koskeviin jäsenyyksiin liittyen jäsenmaksuja mm. Suomen Kuntaliitolle, KT Kuntatyönantajat-järjestölle sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle. Kohdasta maksettavat kaikki jäsenyydet on listattu liitteessä 2 (jäsenmaksuliite).