7 01 Toiminnan rahoitus

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot4 045 1563 942 0004 135 5004 135 5004 479 4004 448 700
Menot      
Netto4 045 1563 942 0004 135 5004 135 5004 479 4004 448 700
Muutos, %      
Tulot −2,64,94,98,3−0,7
Menot      

7 01 01 Verotulot

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot3 565 5983 630 0003 770 0003 770 0001 860 0001 740 000
Menot      
Netto3 565 5983 630 0003 770 0003 770 0001 860 0001 740 000
Muutos, %      
Tulot 1,83,93,9−50,7−6,5
Menot      

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
7010101 Kunnallisvero2 791 9402 750 0002 950 0002 950 0001 170 0001 045 000
7010102 Yhteisövero519 324598 000520 000520 000380 000375 000
7010103 Kiinteistövero254 334282 000300 000300 000310 000320 000

7 01 03 Valtionosuudet

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot479 558312 000365 500365 500269 000305 000
Menot      
Netto479 558312 000365 500365 500269 000305 000
Muutos, %      
Tulot −34,917,117,1−26,413,4
Menot      

7 01 04 Valtionrahoitus sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot    2 350 4002 403 700
Menot      
Netto    2 350 4002 403 700
Muutos, %      
Tulot    100,02,3
Menot