8 06 Arvopaperit

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
Menot168 14116 00016 00016 00076 00013 000
Netto−168 141−16 000−16 000−16 000−76 000−13 000
Ylitykset 25 736    
Muutos, %      
Tulot      
Menot −90,500375,0−82,9
1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Menot      
80601 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi1 3771 0001 0001 0001 0001 000
Ylitykset      
80602 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi166 76415 00015 00015 00075 00012 000
Ylitykset 25 736    
80603 Helsingin Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kaupunginhallituksen käytettäväksi      
Ylitykset      

Talousarvioon on Arvopapereihin vuodelle 2022 varattu määrärahaa yhteensä 16,0 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2023 on osoitettu 76,0 miljoonaa euroa ja 13 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Määräraha sisältää vuosittain Hitas-osakkeiden ostoihin 1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 määrärahalla varaudutaan kaupungin pääomasijoituksiin mm. KOy Laakson yhteissairaalaan sekä Turun Tunnin Juna Oy:n ja Suomi-rata Oy:n suunnitteluhankkeiden rahoittamiseen. Vuoden 2023 määrärahalla varaudutaan mm. arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiölle mahdollisesti tehtävään 60 miljoonan euron pääomasijoitukseen.