Helsingin kaupungin rahoituslaskelma 2020–2024

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Toiminnan rahavirta      
Tulorahoitus      
Vuosikate863 377520 111615 803422 655740 648600 193
Satunnaiset erät9 280     
Tulorahoituksen korjauserät−143 568−95 001−101 804−107 150−86 390−69 960
Investointien rahavirta      
Investointimenot−1 046 592−881 488−984 624−1 089 679−1 075 667−876 081
Rahoitusosuudet investointimenoihin25 68738 54934 70231 0259 27814 328
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot283 03696 191105 994110 00090 00073 000
Toiminnan ja investointien rahavirta−8 780−321 638−329 928−633 149−322 131−258 520
Rahoituksen rahavirta000000
 000000
Antolainauksen muutokset000000
Antolainasaamisten lisäykset−32 061−122 620−162 455−157 450−127 350−118 350
Antolainasaamisten vähennykset87 77394 183106 06183 87662 76073 908
Lainakannan muutokset      
Pitkäaikaisten lainojen lisäys60 000271 600191 600469 126352 288256 021
Pitkäaikaisten lainojen vähennys−81 541−92 085−92 085−78 085−72 665−100 371
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån      
Oman pääoman muutokset      
Muut maksuvalmiuden muutokset182 73511 41023 009−2 378−1 264447
Rahoituksen rahavirta216 906162 48866 130315 089213 769111 655
Vaikutus maksuvalmiuteen208 126−159 150−263 799−318 060−108 362−146 865

Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe rahoitusmenoissa, tämä vaikuttaa vastaavasti vuosikatteeseen, tilikauden tulokseen ja tilikauden ylijäämään.

I budgeten 2021 har ett förteckenfel korrigerats i finansieringsutgifterna, det här påverkar på motsvarande sätt årsbidraget, räkenskapsperiodens resultatet och räkenskapsperiodens överskott.