3 10 02 Rakennukset

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä547 912552 800556 600593 500584 700603 030620 175
Menot yhteensä300 087315 999320 202369 001369 001385 470401 804
Ylitysoikeus       
Toimintakate247 825236 801236 398224 499215 699217 560218 371
Poistot148 282160 000153 000155 000155 000157 000159 000
Tilikauden tulos99 54276 80183 39869 49960 69960 56059 371
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)99 54276 80183 39869 49960 69960 56059 371
Muutos, %       
Tulot 0,90,77,45,83,12,8
Menot 5,31,316,816,84,54,2
Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet
20202021Ennuste
2021
202220232024
Suoritetavoitteet      
Vajaakäyttöaste enintään %2,84,02,74,04,04,0
Uudisrakennukset ja peruskorj. m²143 88280 00073 00070 00080 000120 000
Tehokkuus/taloudellisuus      
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm2/v220,0144,3144,3141,3139,8139,4
Toiminnan laajuustiedot      
Tiloja vuokrauksessa, m22 925 0002 890 0002 920 0002 945 0002 955 0002 965 000
Tiloja ylläpidossa, m21 830 5001 845 0001 830 5001 985 0001 990 0001 995 000
Henkilöstösuunnitelma
20202021Ennuste
2021
202220232024
Henkilöstön käyttö      
Henkilöstön määrä393395395395395395
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö)351360360370370370
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut      
Tuottavuusmittari
20202021Ennuste
2021
202220232024
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus101,0101,094,589,988,988,1
Yksikkökustannusten kehitys
Palvelu euroa / x20202021Ennuste
2021
202220232024
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2153,32163,85161,82177,86183,56189,18
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa
Muutos, %20202021Ennuste
2021
202220232024
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m24,5 %6,9 %−1,2 %8,6 %3,2 %3,1 %
Tilankäytön mittarit
20202021Ennuste
2021
202220232024
Tilan käyttö      
Tilat32 90035 51432 01132 01132 01132 011
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään0.990.990.990.990.990.99