2. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely

Yhdistyksen yms. nimi 2022, €
1Keskushallinto 
1 50 03Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, Kaupunginkanslian käytettäväksi 
 Climate KIC Nordic12 500
 Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry50 000
 European Cities Marketing ECM4 500
 Eurocities asbl16 300
 Euroopan Unionin pääkaupunkien liitto, UCUE1 000
 Focus Localis200
 Future Home -konsortio2000
 Helsingin seudun kauppakamari6 400
 International Meetings Association, ICCA3 000
 Kopiosto ry230 000
 KT Kuntatyönantajat600 000
 Laatukeskus Excellence Finland Oy15 000
 Lightning Urban Community International5 300
 Mayors for Peace15
 Network of Good Food Cities of the World3 000
 Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture200
 Rainbow Cities2000
 Saksalais-Suomalainen Kauppakamari780
 SAP Finnish user group ry1 000
 Suomen Kuntaliitto2 000 000
 Sydkustens landskapsförbund rf62 000
 Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry80 000
 Sanastokeskus TSK ry1 100
 Tapahtumateollisuus ry3 500
 Tietotekniikan liitto ry980
 Union of the Baltic Cities7 300
 Urban Mobility Association EIT50 000
 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry450 000
 WHO European Healty Cities6 000
 Wonderful Copenhagen23 000
 World Tourism Cities Federation (WTCF)1 800
 World Trade Center Association Helsinki ry600
 Taloushallintopalveluliikelaitos 
 Suomen Taloushallintoliitto ry12 000
 Työterveysliikelaitos 
 TTH-seura400
 Työ ja Terveys ry900
 Työterveyslaitos, Laatuverkosto1 500
 Rakentamispalveluliikelaitos 
 Suomen osto- ja logistiikkayhdistys (LOGY) ry1 000
 Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (Haty)200
 Kauppapuutarhaliitto600
 Taimistoviljelijät ry200
 Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys ry200
2Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
 International Baccalaureate Organization21 000
 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry14 000
 Suomen ammattitaito3 000
 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry20 000
 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry400
 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry1 100
 Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL3 000
 Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland FAMI rf2 050
 International Association of Educating Cities1 700
 KNX Finland ry200
 Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry400
 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry50
 European Forum of Technical and Vocational Education and Training600
3Kaupunkiympäristön toimiala 
 METREX, Euroopan metropolialueiden ja alueiden verkosto 
 (the Network of Europena Metropolitan Regions and Areas)3 000
 BuildingSMART Finland3 000
 Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton PTL Suomen osasto400
 Pyöräilykuntien verkosto2 400
 Pyöräilylähetystö (Finnish Cycling Embassy)0
 DOCOMOMO Suomi Finland ry380
 ICOMOS Suomen osasto ry250
 Älykkään liikenteen verkosto3 780
 Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT680
 Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto2 000
 Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys, SÄKPY ry700
 IFHP International Federation for Housing and planning80
 Green Net Finland Oy 1 350
 Luonto-Liitto ry                                                                                                                          200
 The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI                                       4 500
 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys63 000
 WUP (World Urban Parks)2 175
 Suomen tieyhdistys990
 Viherympäristöliitto1 500
 Energie Cities5 500
 Carbon Neutral Cities Alliance9 000
 Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry25 000
 ArchiMad-kerho, toimittaja Micro Aided Design1 000
 Finnish Green Building Council3 500
 Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto- Nordisk Byggdag Finlands avdelning ry0
 Pelastuslaitos 
 Helsingin Pelastusliitto ry8 500
 Liikenneliikelaitos 
 Nordic Light Rail Association -yhdistys700
 Union Internationale des Transports Publics, UITP20 000
4Kulttuurin  ja vapaa-ajan toimiala 
 Art Noveau European Route (Ruta Europaea del Modernise) -verkosto0
 Artist International Assosiation small size100
 Design District Helsinki225
 European Network of Cultural Centres, ENCC500
 Engage International300
 International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA687
 International Cities of Refuge Network ( ICORN)2 300
 International Association of Music Libraries, IAML100
 International Artist Managers Assosiation, IAMA311
 International Biennial Assosiation200
 International Council of Museums, ICOM800
 Major Orchestra Librarians Association, MOLA220
 Nordisk Orkesterblibliotek Union, NOBU71
 Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry1 000
 RFID-lab Finland Oy1 575
 Suomen Museoliitto2 000
 Suomen lastenkulttuurikeskuksen liitto ry450
 Suomen elokuvateatteriliitto, SEOL ry245
 Suomen kotiseutuliitto ry860
 Suomen laatuyhdistys0
 Suomen leirintäalueyhdistys590
 Suomen Musiikkikirjastoyhdistys ry160
 Suomen Sinfoniaorkesterit ry4 900
 Sähkölaitteistojen kunnossapito ry190
 World Cities Culture Forum9 481
5Sosiaali- ja terveystoimiala 
 ADHD –liitto ry66
 Kehitysvammaliitto500
 Lastensuojelun Keskusliitto ry150
 Presidents institute APS4 500
 Reposalmen venekerho ry30
 Sosiaalilääketieteen yhdistys45
 Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE– Finlands social och hälsa rf2 000
 Suomen Muistiasiantuntijat200
 Suomen Haavanhoitoyhdistys100
 Suomen Partiolaiset ry140