1 30 03 Valtionperinnöt

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä 2 7002 7003 0003 0003 0003 000
Menot yhteensä 3 8003 8008 1618 1614 0004 000
Ylitysoikeus       
Toimintakate −1 100−1 100−5 161−5 161−1 000−1 000
Poistot       
Tilikauden tulos −1 100−1 100−5 161−5 161−1 000−1 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −1 100−1 100−5 161−5 161−1 000−1 000
Muutos, %       
Tulot   11,111,1  
Menot   114,8114,8−51,0 

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 valtionperintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan myöntämät avustukset toimintaan, jolla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Käyttötarkoituksen laajentuessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle vuoden 2021 talousarvioon perustettiin uusi talousarviokohta Valtionperinnöt, jossa seurataan valtionperintöinä saatavia tuloja ja niistä myönnettäviä menomäärärahoja. Tulojen perusteella arvioidaan vuosittain toimialoille valtionperinnöistä osoitettavien avustusmäärärahojen määrää ja valtionperinnöistä myönnettävät avustusmäärärahat ovat vähintään kertyneiden tulojen suuruiset.

Tältä talousarviokohdalta osoitetaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle erääseen vuonna 2020 kaupungille vastaanotettuun yksittäiseen valtionperintöön liittyvät avustusmäärärahat. Kyseisen valtionperinnön yleinen käyttötarkoitus on vahvistettu kaupunginhallituksessa 9.11.2020. Vuoden 2022 talousarvion laatimisohjeissa (kaupunginhallitus 23.8.2021) määriteltiin tarkemmaksi käyttötarkoitukseksi vuodelle 2022 vuoden 2021 tapaan avustukset kaupunkiyhteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteen ”vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä parantamalla mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön” toteuttamiseen.

Talousarviokohdan toimintakate on negatiivinen johtuen edellä mainitusta yksittäisestä vuonna 2020 tuloutuneesta valtionperinnöstä.

Talousarviokohdalta myönnetään valtionperinnöistä avustuksiin:

  • kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1 300 000
  • sosiaali- ja terveystoimialalle 6 861 000