7.0 Tuloslaskelmaosa

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot4 245 9804 116 9014 282 3624 282 3624 630 4834 594 026
Menot13 44519 20015 80015 80016 80017 800
Netto4 232 5354 097 7014 266 5624 266 5624 613 6834 576 226
Muutos, %      
Tulot −3,04,04,08,1−0,8
Menot 42,8−17,7−17,76,36,0

Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe rahoitusmenoissa, tämä vaikuttaa vastaavasti vuosikatteeseen, tilikauden tulokseen ja tilikauden ylijäämään.