3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä22 15125 79525 79529 17329 17334 98140 057
Ylitysoikeus       
Toimintakate−22 151−25 795−25 795−29 173−29 173−34 981−40 057
Poistot       
Tilikauden tulos−22 151−25 795−25 795−29 173−29 173−34 981−40 057
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−22 151−25 795−25 795−29 173−29 173−34 981−40 057
Muutos, %       
Tulot       
Menot 16,5 13,113,119,914,5
Erittely kaupungin tuesta 2022–2024 TP20TA21 TA22 TS23 TS24 
Kaupungin suora tuki     
Poistotuki, 50 % infrainvestointien poistoista5 811 9607 310 0008 255 47811 135 59315 209 690
Poistotuki, lisäosuus 2015 alkaen1 227 9541 351 00001 200 0001 200 000
Poistotuki Suomenlinnan poistot, vanha omaisuus024 00024 00024 00024 000
Poistotuki juna-asemien poistot, vanha omaisuus128 203128 000128 000128 000128 000
Korkotuki, infran todelliset korot1 310 6272 387 0004 900 0007 260 0008 860 000
Länsimetro, kaupungin osuus vastikkeista10 365 31811 031 00012 001 48911 321 48910 672 489
Liityntäpysäköinti-infra989 3391 012 0001 053 4391 053 4391 053 439
Kaupunkipyörä 1 937 0002 323 9302 323 9302 323 930
Pyöräinfra2 085 874394 000402 149450 000500 000
Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus219 783220 00085 00085 00085 000
Lauttasaaren terminaali / kääntöpaikka     
Yhteensä22 151 00025 794 00029 173 48534 981 45240 056 548

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 29,173 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita se ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta.

HKL:n yhtiöittämisen tuomat muutokset HKL:n ja kaupungin talousarvioon tehdään alkuvuonna 2022. Yhtiöittämisessä HKL:n metro-omaisuus ja metroon liittyvät keskeiset sopimukset jäävät liikelaitokseen. Osakeyhtiöön siirtyvät HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n nykyinen henkilöstö kokonaisuudessaan. Yhtiöittämisen myötä HKL:lle maksettava suora tuki pienenee yhtiöön siirtyvän omaisuuden osalta. Jatkossa kaupunki kattaa yhtiöön siirtyvän omaisuuden pääomakulut osana yhtiölle maksettavaa infravuokraa.

HSL:n ja kaupunkien välisessä infrasopimuksessa on määritelty, että kaupungit voivat laskuttaa infran pääomakuluista puolet HSL:ltä ja toinen puoli infran pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi. Helsingin osalta HKL laskuttaa kaupungilta infraomaisuuden poistoista 50 prosenttia ja infraomaisuuden hankintaan kohdistuvista todellisista korkokuluista 100 prosenttia. HKL palauttaa HSL:ltä laskutettavan laskennallisen infrakoron täysimääräisesti kaupungille. Lisäksi HSL:n infrasopimuksessa on rajattu pois tiettyjä infratoimintoja kuten liityntäpysäköinti ja polkupyöräinfra. Kaupungin tukeen sisältyy myös Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus, johon HKL ei saa erillistä korvausta muualta.

Vuodesta 2015 alkaen kaupunki on maksanut HKL:lle erillistä poistotukea noin 1,2–1,4 miljoonaa euroa vuodessa. HSL:n infrasopimuksen mukaan vanha infraomaisuus, joka oli kirjanpidolliselta arvoltaan nollilla 31.12.2009, mutta jolla oli käypää arvoa, poistettiin HSL:n infrakorvauslaskennassa viiden vuoden aikana 31.12.2014 mennessä. Tämä johti siihen, että HKL:n kirjanpidossa olevan vanhan infraomaisuuden todelliset poistot ovat suuremmat kuin HKL:n saama infrakorvaus vanhan omaisuuden poistoista HSL:ltä vuodesta 2015 alkaen. Kaupungin tuella korvataan todellisten poistojen ja HSL:n maksaman korvauksen erotus. Poistojen ja infrakorvauksen vuosijaksotuksien takia poistotukea ei tarvita vuonna 2022.

Länsimetrosta kaupungin maksettavaksi tulee infrakuluista se osuus, jota HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä.