5 10 04 Apotti

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä359500400400400  
Menot yhteensä20 99141 14249 30959 60059 60059 80059 800
Ylitysoikeus 8 167     
Toimintakate−20 632−40 642−48 909−59 200−59 200−59 800−59 800
Poistot       
Tilikauden tulos−20 632−40 642−48 909−59 200−59 200−59 800−59 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−20 632−40 642−48 909−59 200−59 200−59 800−59 800
Muutos, %       
Tulot 39,4−20,0−20,0−20,0−100,0 
Menot 96,019,944,944,90,3 

Yhteistä hanketta koordinoi tilaajaorganisaatioiden perustama osakeyhtiö, jolta järjestelmä ja sen käyttöpalvelut hankitaan palveluna. Talousarviokohdalta maksetaan osakeyhtiölle kehitys- ja hankekustannukset sekä muut kustannukset, jotka ovat pääosin tuotannon kustannuksia. Kehityskustannukset kirjataan taseeseen ja laskutetaan poistoina käyttöönottohetkestä alkaen päättyen lokakuussa 2028. Lisäksi talousarviokohdalta maksetaan Helsingin oman Apotti-tiimin kustannukset, jonka osalta saadaan tuloja osakeyhtiöltä työstä, jonka tiimi tekee Apotille.