9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot87 849177 541201 598201 598203 630226 071
Menot74 747129 890194 450194 450152 350153 350
Netto13 10247 6517 1487 14851 28072 721
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot 102,113,613,61,011,0
Menot 73,849,749,7−21,70,7

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot17 68516 96717 72617 72616 20014 000
Menot2603 0003 0003 0003 0003 000
Netto17 42513 96714 72614 72613 20011 000
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot −4,14,54,5−8,6−13,6
Menot 1 053,8    

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot70 16480 57468 87268 87249 43063 071
Menot6 03147 890126 450126 45099 35090 350
Netto64 13332 684−57 578−57 578−49 920−27 279
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot 14,8−14,5−14,5−28,227,6
Menot 694,0164,0164,0−21,4−9,1

Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja lainanlyhennykset alakohdittain:

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
9010252 Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset101     
9010254 Muiden antolainojen lyhennykset10 90716 4794 8654 8655 0008 300
9010255 Helsingin Energian lainojen lyhennykset20 60020 60020 60020 60020 60020 600
9010257 Helsingin Sataman lainojen lyhennykset19 60019 60019 60019 600  
9010258 HKL:n lainojen lyhennykset9 21014 21014 21014 21014 21014 210
9010259 Sosiaalisen luototuksen lainojen lyhennykset1 6271 5651 4771 4771 5001 500
9010260 HSY lainojen lyhennykset8 1208 1208 1208 1208 12018 461
Menot      
9010201 Lainojen myöntäminen kouluille92930 0807 0007 0007 0007 000
9010202 Muut koululainat −18 08030 00030 00030 00020 000
9010204 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten5201 5001 5001 5001 5001 500
9010205 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten125050505050
9010221 Liikelaitosten lainat      
9010222 Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, sosiaalilautakunnan käytettäväksi1 5711 8001 8001 8001 8001 800
9010233 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille -9010233 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen3 00030 00085 90085 90059 00060 000
9010235 Lainat vapaapalokunnille 2 540200200  

9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot 80 000115 000115 000138 000149 000
Menot68 45679 00065 00065 00050 00060 000
Netto−68 4561 00050 00050 00088 00089 000
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot  43,843,820,08,0
Menot 15,4−17,7−17,7−23,120,0