Helsingin kaupungin vuoden 2022 tuloslaskelma eriteltynä

1 000 €Kaupunki
ilman liikelaitoksia
ja rahastoja
Liikelaitokset
ja rahastot  
Yhteensä,
sisäiset erät
mukana  
Yhteensä,
sisäiset erät
vähennetty  
Toimintatulot    
Myyntitulot157 458469 830627 288346 164
Maksutulot208 152825208 977208 977
Tuet ja avustukset31 32930 05961 38830 535
Muut toimintatulot1 033 02422 5591 055 584526 214
 Josta Vuokratulot903 15512 274915 429389 604
 1 429 963523 2741 953 2361 111 890
Valmistus omaan käyttöön13 700148 212161 912161 912
Toimintamenot    
Palkat−1 378 440−183 099−1 561 539−1 561 539
Henkilösivumenot−376 263−49 519−425 781−425 781
Palvelujen ostot−2 350 170−203 949−2 554 119−2 255 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat−152 819−78 834−231 653−221 872
Avustukset−367 921−4 769−372 690−341 837
Muut menot−721 454−55 399−776 853−274 652
 Josta vuokramenot−708 511−51 108−759 619−257 422
Toimintamenot−5 347 066−575 569−5 922 635−5 081 289
Toimintakate−3 903 40395 916−3 807 487−3 807 487
Verotulot3 770 000 3 770 0003 770 000
Valtionosuudet365 500 365 500365 500
Rahoitustulot ja –menot    
Korkotulot67 9092 64870 55768 105
Muut rahoitustulot78 353 78 35349 246
Korkomenot−14 300−9 361−23 661−21 209
Muut rahoitusmenot−1 500−29 107−30 607−1 500
Vuosikate362 55960 096422 655422 655
Poistot−334 275−59 759−394 034−394 034
Satunnaiset erät    
Tilikauden tulos28 28333828 62128 621
Poistoeron muutos 2 8292 8292 829
Varausten muutos −5 854−5 854−5 854
Rahastojen lisäys    
Rahastojen vähennys600 600600
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)28 883−2 68726 19626 196