1 40 02 ICT yhteispalvelut

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä 34 80834 09747 96047 96048 03647 212
Menot yhteensä1631 97531 97545 72445 72445 79945 731
Ylitysoikeus       
Toimintakate−162 8332 1222 2372 2372 2381 482
Poistot 2 833 2 8002 8002 8002 800
Tilikauden tulos−1602 122−563−563−562−1 318
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−1602 122−563−563−562−1 318
Muutos, %       
Tulot  −2,037,837,80,2−1,7
Menot  −0,043,043,00,2−0,1

ICT-yhteispalvelut -nettobudjetoituun talousarviokohtaan kirjataan kaupunginkanslian strategiaosaston digitaalinen perusta –yksikön tuottamat kaupungin tietoliikenteeseen, kyberturvaan, laitteiden elinkaarenhallintaan, ICT-tukeen sekä ylläpitoon liittyvät palvelut. Yksikön toiminnan tavoitteita ovat:

  • toimiva ja turvallinen tietoliikenne palveluna
  • kustannustehokkaat ja korkean saatavuuden kapasiteettipalvelut
  • nopea ja helppo tapa saada tukea
  • kustannustehokkaat ja laadukkaat työvälineet työskentelyyn.

Talousarviokohdan menot koostuvat muun muassa ICT -palveluiden ja sovellusten kapasiteettikustannuksista, palveluiden käyttäjämääriin perustuvista lisenssi- ja palvelukustannuksista, ICT-laitekustannuksista (sisältäen työasemat, päätelaitteet ja muut liitännäis- ja oheislaitteet), tietoliikenneverkkopalvelun kustannuksista hallinta- ja valvontapalvelun volyymin mukaisesti, tietoliikennelaitteiden elinkaarikustannuksista sekä lähi- ja etätuen kustannuksista perustuen tilaajaorganisaatioiden (toimialat, virastot ja liikelaitokset) tarpeisiin.

Talousarviokohdan tulot ja menot koostuvat toimialojen, virastojen ja liikelaitosten suorista ja epäsuorista kuluista. Suorat kulut muodostuvat palveluiden tuottamisen kuluista, jotka ovat suoraan kohdistettavissa tietylle toimialalle, virastolle tai liikelaitokselle. Epäsuorat kulut muodostuvat siirtyneiden henkilöiden, palvelutason ja laadun ylläpitoon tarvittavien esimies- ja asiantuntijakustannusten sekä kaikille yhteisesti tuotettavien palvelujen ja investointien kustannuksista. ICT-palveluista syntyvät kulut laskutetaan aiheuttamisperusteisesti toimialalta, virastolta ja liikelaitokselta, joka palvelua käyttää. Epäsuorien kulujen jakamisessa käytetään yhteisesti sovittua kuluajuria. Toiminnan tavoitteena ei ole katteen tuottaminen. Palvelutarvetta ja kustannuksia seurataan palvelutuotannon raportointisyklin mukaisesti säännöllisesti.