3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä194 310207 818216 543236 688218 700227 800233 800
Ylitysoikeus       
Toimintakate−194 310−207 818−216 543−236 688−218 700−227 800−233 800
Poistot       
Tilikauden tulos−194 310−207 818−216 543−236 688−218 700−227 800−233 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−194 310−207 818−216 543−236 688−218 700−227 800−233 800
Muutos, %       
Tulot       
Menot 7,04,213,95,24,22,6
Helsingin seudun liikenne, HSL-kuntayhtymän maksuosuus

HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2022 on 216,5 miljoonaa euroa. Maksuosuus on noin 10 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen 20.9.2021 HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024 antamassa lausunnossa mainittua kuntaosuutta pienempi. Viime aikaisten tietojen perusteella vuoden 2022 matkustajamäärien kehityksen arvioidaan olevan aiempaa arvioitua suotuisampaa.

Vuonna 2023 maksuosuuden on arvioitu olevan 225,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 231,5 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintansa lipputuloilla, jäsenkuntien kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla. Jäsenkunnille kohdistetaan kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän perusteella. Kuntaosuuksilla katetaan kullekin kunnalle kohdistettujen kulujen ja tuottojen erotus.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY-kuntayhtymän maksuosuus

HSY-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2022 on 2,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 maksuosuus on 2,3 miljoonaa euroa ja 2,3 miljoonaa euroa vuonna 2024.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintakulunsa vesihuolto- ja jätehuoltotoimintojen maksuilla, kuntaosuuksilla ja muilla tuloilla. Kuntayhtymä perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.