1 50 Keskitetysti maksettavat menot

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä10 7085 6255 6255 6255 6255 6255 625
Menot yhteensä145 917143 669144 548150 724150 224150 724150 724
Ylitysoikeus 45     
Toimintakate−135 209−138 044−138 923−145 099−144 599−145 099−145 099
Poistot18      
Tilikauden tulos−135 227−138 044−138 923−145 099−144 599−145 099−145 099
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−135 227−138 044−138 923−145 099−144 599−145 099−145 099
Muutos, %       
Tulot −47,5     
Menot −1,50,64,94,60,3