4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä23 04722 90222 90222 80022 80022 80022 800
Ylitysoikeus       
Toimintakate−23 047−22 902−22 902−22 800−22 800−22 800−22 800
Poistot       
Tilikauden tulos−23 047−22 902−22 902−22 800−22 800−22 800−22 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−23 047−22 902−22 902−22 800−22 800−22 800−22 800
Muutos, %       
Tulot       
Menot −0,6 −0,4−0,4