4 10 02 Understöd till kulturanläggningar

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt23 04722 90222 90222 80022 80022 80022 800
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−23 047−22 902−22 902−22 800−22 800−22 800−22 800
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−23 047−22 902−22 902−22 800−22 800−22 800−22 800
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−23 047−22 902−22 902−22 800−22 800−22 800−22 800
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter −0,6 −0,4−0,4