1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt  5973803801 0893 278
Utgifter sammanlagt3943 9984 5751 3171 3174 39810 519
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−394−3 998−3 978−937−937−3 309−7 241
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−394−3 998−3 978−937−937−3 309−7 241
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−394−3 998−3 978−937−937−3 309−7 241
Förändring, %       
Inkomster     186,6201,0
Utgifter 914,814,4−67,1−67,1233,9139,2

2022 års välfärdsområdesval förrättas inte i Helsingfors stad, men Helsingfors är skyldig att ordna ett behövligt antal allmänna förhandsröstningsställen för sådana som inte är skrivna i kommunen och ordna valbestyrelseröstning på institutioner för sådana som inte är skrivna i kommunen. Utgifterna för dessa har beaktats i anslagen.

I anslagen för 2022 har förberedelser för 2023 års riksdagsval beaktats. I anslagen för 2023 ingår en reservering för förrättandet av riksdagsvalet. År 2024 förrättas en första och en eventuell andra omgång av presidentvalet. År 2024 förrättas dessutom Europaparlamentsval. Anslagen för år 2024 innehåller en reservering för att förrätta tre val under samma år.

Anslagen för val omfattar en reservering för justitieministeriets förnyelseprojekt, såsom användning av det elektroniska rösträttsregistret också vid röstningen på anstalter och i framtiden eventuellt vid hemmaröstningen.

Anslagen för val innehåller en reservering för att de allmänna förhandsröstningsställena kommer att bli fler och öppettiderna längre. De största kostnaderna för inrättandet av förhandsröstningsställen hänför sig till personalkostnader, utgifter för informationsteknik, utbildning och fastighetshyror.

Staten kommer att ersätta utgifterna som de allmänna förhandsröstningsställena och ordnandet av valbestyrelser för sådana som inte är skrivna i kommunen i 2022 års välfärdsområdesval orsakar för Helsingfors.

Staten betalar en engångsersättning till kommunerna vid statliga val. Staten betalar således för 2023 års riksdagsval, för 2024 års första och eventuella andra omgång av presidentvalet samt för 2024 års Europaparlamentsval en separat engångsersättning för ordnande av val till Helsingfors.