5. Social- och hälsovårds sektorn

1 000 €Förbruk-
ning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt177 320176 300247 500166 800166 800166 400166 400
Utgifter
sammanlagt
2 266 5702 298 3022 471 9302 421 1032 408 3372 466 2262 518 856
Överskrid-
ningsrätter
 154 167     
Verksam-
hetsbidrag
−2 089 250−2 122 001−2 224 430−2 254 303−2 241 537−2 299 826−2 352 456
Avskrivningar11 16013 00013 00013 00113 00113 00213 000
Räkenskaps-
periodens
resultat
−2 100 411−2 135 001−2 237 430−2 267 305−2 254 538−2 312 829−2 365 456
Räkenskaps-
periodens
överskott (underskott)
−2 100 411−2 135 001−2 237 430−2 267 305−2 254 538−2 312 829−2 365 456
Förändring, %      
Inkomster −0,640,4−5,4−5,4−0,2−0,0
Utgifter 1,47,65,34,82,42,1