8 06 Värdepapper

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
Utgifter168 14116 00016 00016 00076 00013 000
Netto−168 141−16 000−16 000−16 000−76 000−13 000
Överskridningar 25 736    
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter −90,500375,0−82,9
1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Utgifter      
80601 Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition1 3771 0001 0001 0001 0001 000
Överskridningar      
80602 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition166 76415 00015 00015 00075 00012 000
Överskridningar 25 736    
80603 Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition      
Överskridningar      

I budgeten har det för år 2022 reserverats anslag på sammanlagt 16,0 miljoner euro för Värdepapper. För ekonomiplaneåret 2023 har det anvisats anslag på 76,0 miljoner euro och för år 2024 anslag på 13 miljoner euro. Anslaget innehåller 1 miljon euro per år för köp av Hitas-aktier.

Med anslaget för år 2022 bereder sig staden på kapitalinvesteringar, bl.a. Fastighet Ab Dals gemensamma sjukhus samt finansieringen av Entimmeståget till Åbo Ab:s och Finlandsbanan Ab:s planeringsprojekt. Med anslaget för år 2023 förbereder sig staden bl.a. på en eventuell kapitalinvestering på 60 miljoner euro i stiftelsen för arkitektur- och designmuseet.