1 50 Utgifter som betalas centraliserat

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt10 7085 6255 6255 6255 6255 6255 625
Utgifter sammanlagt145 917143 669144 548150 724150 224150 724150 724
Överskridningsrätter 45     
Verksamhetsbidrag−135 209−138 044−138 923−145 099−144 599−145 099−145 099
Avskrivningar18      
Räkenskapsperiodens resultat−135 227−138 044−138 923−145 099−144 599−145 099−145 099
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−135 227−138 044−138 923−145 099−144 599−145 099−145 099
Förändring, %       
Inkomster −47,5     
Utgifter −1,50,64,94,60,3