1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2022 års budget

   TA 2021
euro
Haettu
avustus
euro
TA 2022
euro
TS 2023
euro
TS 2024
euro
Stadsstyrelsen2 348 0003 148 8942 348 0002 348 0002 348 000
Stiftelsen Helsingfors stads
450-årskonstnärshus sr
50 00050 00050 00050 00050 000
Stiftelsen för
Helsingforsnejdens
sommaruniversitet sr
156 800160 000156 800156 800156 800
Y-stiftelsen sr109 000109 000109 000109 000109 000
Vuosaaren
Urheilutalo Oy
75 00083 00083 00083 00083 000
Understöd för
invånardelaktighet
1 096 0001 653 9521 096 0001 096 0001 096 000
Understöd till
andra sammanslutningar
861 2001 092 942853 200853 200853 200
Arv som tillfallit staten*3 800 000 8 161 0004 000 0004 000 000
till kultur- och fritidssektorn850 000 1 300 000950 000950 000
till social- och
hälsovårdssektorn
2 950 000 6 861 0003 050 0003 050 000
Fostrans- och
utbildningsnämnden
10 403 000 10 366 00010 666 00010 966 000
fostrans- och
utbildningsnämnden
10 403 000 10 366 00010 666 00010 966 000
Stadsmiljönämnden1 150 0001 417 233150 000150 000150 000
understöd för hissar800 0001 183 900000
Miljö- och
tillståndssektionen
60 00060 00060 00060 00060 000
Huvudstadsregionens
Återanvändningscentral Ab
90 00090 00090 00090 00090 000
Smart & Clean -stiftelsen200 00083 333000
Räddningsnämnden122 500132 000122 500122 500122 500
Kultur- och fritidsnämnden67 424 00074 394 50066 158 90466 158 90466 158 904
kultursektionens understöd17 018 00017 018 00017 018 00017 018 00017 018 000
idrottssektionens understöd8 366 0008 371 0008 371 0008 371 0008 371 000
ungdomssektionens understöd2 625 0002 625 0002 625 0002 625 0002 625 000
understöd till kulturanläggningar22 902 00023 690 00022 800 00022 800 00022 800 000
Helsingfors teaterstiftelse sr13 723 00014 076 00013 621 00013 621 00013 621 000
Understöd för lån5 200 0005 110 0005 110 0005 110 0005 110 000
Verksamhetsunderstöd5 618 0006 073 0005 618 0005 618 0005 618 000
Hyresunderstöd2 905 0002 893 0002 893 0002 893 0002 893 000
Högholmens djurgårds
stiftelse sr
4 580 0005 000 0004 580 0004 580 0004 580 000
Stiftelsen för Finlands
Nationalopera sr )¹
3 694 0003 694 0003 694 0003 694 0003 694 000
UMO Stiftelsen816 000830 000816 000816 000816 000
Stiftelsen för Finlands
Idrottsmuseum sr
89 00090 00089 00089 00089 000
Understöd till
idrottsanläggningar
16 513 00022 690 50015 344 90415 344 90415 344 904
Helsinki Stadion Oy338 000475 000338 000338 000338 000
verksamhetsunderstöd298 000435 000298 000298 000298 000
hyresunderstöd40 00040 00040 00040 00040 000
Isbanestiftelsen sr1 302 0001 328 0001 328 0001 328 0001 328 000
räntor och amorteringar1 069 0001 094 0001 094 0001 094 0001 094 000
hyresunderstöd233 000234 000234 000234 000234 000
Mäkelänrinteen
Uintikeskus Oy
605 0001 628 000605 000605 000605 000
Stadionstiftelsen sr7 529 0008 598 0006 234 9046 234 9046 234 904
räntor och amorteringar5 169 0005 650 0005 650 0005 650 0005 650 000
verksamhetsbidrag1 900 000748 000000
hyresunderstöd460 0002 200 000584 904584 904584 904
Urhea-säätiö sr150 000250 000250 000250 000250 000
Urheiluhallit Oy4 000 0006 670 0004 000 0004 000 0004 000 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy2 340 0003 010 0002 340 0002 340 0002 340 000
övriga anläggningsunderstöd249 000731 500249 000249 000249 000
Social- och hälsovårdsnämnden4 261 0004 261 000500 0004 261 0004 261 000
Social- och hälsovårdsnämden4 261 0004 261 000500 0004 261 0004 261 000
Understöden sammanlagt89 508 50083 353 62787 806 40487 706 40488 006 404

Det understödsanslag som år 2022 delas ut ur arv som tillfallit staten innehåller arvsmedel på
1 000 000 euro till kultur- och fritidssektorn 700 000 euro till social- och hälsovårdssektorn, vilka tagits emot 20.12.2019.