6. Byggprogram för gator och trafikleder 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt    InnehållStadsdelKostnads- prognos mn €Tidpunkt för planeringen och byggandetTA - BDG 2022 mn €EP 2023 mn €EP 2024 mn €
8 03 GATOR OCH TRAFIKLEDER  
8 03 01 NYBYGGNAD, OMBYGGNAD OCH ÖVRIGA INVESTERINGAR, till stadsmiljönämndens disposition  
8 03 01 01 Nybyggnad  
Eteläinen suurpiiri  
Södra stordistriktet  3,02020-20250,00,00,9
Porkalagatan, ÖstersjögatanNybyggnadVästra hamnen1,02021-20230,40,50,0
Barnhemsgatans broNybyggnadFrämre Tölö1,22022-20250,10,00,6
SkatuddskajenNybyggnadSkatudden4,52024-20280,00,00,2
Västra stordistriktet       
HoplaxportenNybyggnadBrunakärr4,02020-20300,50,70,0
Dals sjukhusområdeNybyggnadDal1,12021-20250,10,20,7
Labbackavägen 1, Pohjola-husetNybyggnadMunksnäs1,42019-20210,10,00,0
Kånala centrumNybyggnadKånala1,82021-20270,10,00,6
Väverivägen 1 och 9NybyggnadSockenbacka1,22020-20250,10,10,4
Sockenbacka, Sockenbacka stationscentral, gatorNybyggnadSockenbacka2,02020-20250,30,60,8
Mellersta stordistriktet       
Hagnäs torgNybyggnadBerghäll2,02023-20240,11,60,4
Området för Forsby sjukhus och tvätterierNybyggnadForsby2,82019-20240,50,50,5
Norra stordistriktet       
Birgittavägens och Britasvägens områdeNybyggnadÅggelby1,82019-20250,41,00,1
Ståthållarvägens områdeNybyggnadÅggelby4,52019-20251,10,12,0
Landhövdingsvägens områdeNybyggnadÅggelby1,32019-20250,30,30,2
Nordöstra stordistriktet       
Vikbackaområdet färdigställandeNybyggnadVik3,02020-20230,60,30,5
Viksvägens svaga markNybyggnadVik1,52023-20240,00,60,8
FallKulla KilNybyggnadStaffansby5,82018-20240,30,30,3
Jakobacka mellersta delNybyggnadStorskog3,02018-20250,30,50,5
Sydöstra stordistriktet       
Arbetsledaregatans kvarterNybyggnadHertonäs5,52020-20273,00,80,0
Östra stordistriktet       
BjörnklippanNybyggnadBotby8,02022-20290,20,41,3
Handelskvarnsvägens omgivningNybyggnadBotby1,92020-20240,30,60,9
Jokerkvarteret i Östra CentrumNybyggnadBotby1,82021-20261,20,00,0
Kompletteringsbyggande i HavsrastböleNybyggnadNordsjö15,02021-20280,82,22,2
RödstensvägenNybyggnadNordsjö1,02019-20240,00,00,4
Pauligs och Aromgrändens områdeNybyggnadNordsjö2,92018-20250,30,80,7
Bullerskärmar       
Gamla BorgåvägenNybyggnadStorskog3,02024-20250,00,00,8
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    9,08,66,4
Projekt sammanlagt
8 03 01 01
    20,120,722,2
8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar       
Södra stordistriktet       
SanduddsgatanOmbyggnadFrämre Tölö1,92021-20220,50,00,0
Tölö torgOmbyggnadBortre Tölö1,02022-20250,10,00,5
Sveaborgs gatorOmbyggnadSveaborg2,02020-20230,60,40,0
SalutorgetOmbyggnadGardesstaden3,22022-20260,10,30,6
Mellersta stordistriktet       
Pasilan pysäköinti Oy SamprojektOmbyggnadBöle2,12021-20280,10,30,3
Nordöstra stordistriktet       
Ombyggnad av Övre Malms torgOmbyggnadMalm2,02021-20250,40,00,8
Sydöstra stordistriktet       
Abraham Wetters väg mellan Borgbyggarvägen och SågaregatanOmbyggnadHertonäs2,42022-20250,10,11,2
Johan Sederholms väg och bassäng för flödesregleringOmbyggnadHertonäs1,02022-20240,10,10,9
Ombyggnader av utebelysning och trafikljusOmbyggnadOlika stadsdelar12,0jatkuva6,05,05,0
Ombyggnad och förnyande av broar       
Brändö broOmbyggnadBrändö50,02022-20262,02,519,0
Mannerheimvägens broNybyggnadGloet1,520240,00,81,0
Salutorgets strandmur och pirarNybyggnadGardesstaden1,020240,00,01,0
Ny ytbeläggningOmbyggnadOlika stadsdelar jatkuva4,55,05,0
Utveckling av kollektivtrafiken       
Rosina Heikels park/spårvägens vändplats i MejlansOmbyggnadMejlans1,02021-20220,90,00,0
Brunakärrs depåOmbyggnadBrunakärr2,72021-20231,21,50,0
Trafikarrangemang       
Spårjokerns trafikarrangemangTrafikarrangemangOlika stadsdelar4,72021-20221,50,00,0
ElielplatsenTrafikarrangemangGloet1,22023-20270,00,10,0
Baggbölevägen mellan Birgittavägen och SexmansvägenTrafikarrangemangBaggböle1,22023-20250,00,50,4
Utvidgning av den automatiska kameraövervakningenOmbyggnadOlika stadsdelar1,02021-0,20,20,2
Ändringar av vägmärken och markeringar (Vägtrafiklag 1.6.2020)OmbyggnadOlika stadsdelar10,02021-0,51,01,0
SmarttrafiksystemTrafikarrangemangOlika stadsdelar2,32021-0,50,50,5
Leder för gång- och cykeltrafik       
Projekt med anknytning till SpårjokernOmbyggnadOlika stadsdelar8,82021-20222,40,00,0
Åttans gatuarbeten (Runebergsgatan, Caloniusgatan, Helsingegatan)OmbyggnadOlika stadsdelar5,02021-20232,01,50,0
Mannerheimvägen (Postgatan - Helsingegatan)OmbyggnadOlika stadsdelar8,72023-20240,14,44,4
Mannerheimvägen (Helsingegatan - Nordenskiöldsgatan)OmbyggnadBortre Tölö1,82021-20240,00,00,9
Mannerheimvägen (Nordenskiöldsgatan-Grejusgatan)OmbyggnadBortre Tölö1,52023-20260,00,00,8
LinnankoskigatanOmbyggnadBortre Tölö3,32024-20250,00,00,7
Drumsövägen (Klaravägen - Drumsö bro)OmbyggnadDrumsö1,52022-20231,50,00,0
Åtgärder för att göra cykelvägar enkelriktade i innerstadenOmbyggnadBerghäll2,02021-20222,50,00,0
Kajsatunneln, Medborgartorget-KajsaniemiOmbyggnadGloet21,02020-20238,54,50,0
Bölebanan, Tilkgatan - BölegatanOmbyggnadOlika stadsdelar1,72024-20270,20,80,7
Sockenbackabanan (Sockenbacka station - Postparken)OmbyggnadOlika stadsdelar3,02023-20260,00,30,9
MunksnäsbananOmbyggnadOlika stadsdelar10,02024-20280,00,00,8
Tavastvägen (Gustav Vasas väg-Annebergsvägen)OmbyggnadMajstad3,02020-20240,02,01,0
Backasgatan (Tavastvägen–Elimägatan)OmbyggnadVallgård13,52024-20260,03,49,5
Aleksis Kivis gataOmbyggnadVallgård2,52020-20240,01,51,0
Katarina av Sachsens gataNybyggnadVik1,220221,20,00,0
MalmbågenOmbyggnadMalm2,02022-20230,10,11,2
ÖsterbananOmbyggnadOlika stadsdelar9,32020-20242,43,82,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    10,910,110,9
Projekt sammanlagt
8 03 01 02
    51,150,772,2
8 03 01 03 Övriga investeringar       
Mottagning av fyllnadsjordOmbyggnadOlika stadsdelar Fortgående0,70,70,7
Snötippar och sandsilorOmbyggnadOlika stadsdelar Fortgående1,52,02,3
Allmänna toaletter (nya och sådana som byggs om)OmbyggnadOlika stadsdelar Fortgående0,40,40,4
Upprustning av strandområden (översvämningsskyddsk.)       
Gammelstadsforsens östra grenOmbyggnadGammelstaden2,02021-20240,01,60,4
Hjulstensparkens översvämningsskyddNybyggnadTammelund1,02021-20240,10,80,2
Svartbäckens översvämningsskydd g.Ring II - KaskärrsvägenNybyggnadBotby5,62020-20261,10,90,8
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    0,22,01,2
Projekt sammanlagt
8 03 01 03
    4,08,46,0
8 03 03 SAMPROJEKT MED TRAFIKLEDSVERKET, till stadsstyrelsens disposition       
Ring I/Kvarnbäckens planskilda korsningNybyggnadBotby9,52021-20260,20,00,0
Västerleden, Björkholmens planskilda korsningNybyggnadDrumsö10,02022-20270,20,00,0
Kungsekens planskilda korsning på TavastehusledenNybyggnadKårböle14,52019-20250,20,06,9
Lahtisleden/Luftbrons planskilda korsningNybyggnadMellungsby39,02020-20270,50,50,5
Åboledens och Hoplaxvägens anslutningNybyggnadMunksnäs5,52020-20260,10,10,3
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    0,31,30,3
Projekt sammanlagt
8 03 03
    1,51,98,0