Helsingfors stads resultaträkning 2022 specifierad

1 000 €Staden exkl. affärsverk och fonder  Affärsverk och fonder  Sammanlagt, inkl. interna poster  Sammanlagt, exkl. interna poster
Verksamhetsintäkter    
Försäljningsinkomster157 458469 830627 288346 164
Avgiftsinkomster208 152825208 977208 977
Understöd och bidrag31 32930 05961 38830 535
Övriga verksamhetsintäkter1 033 02422 5591 055 584526 214
Varav hyresinkomster903 15512 274915 429389 604
 1 429 963523 2741 953 2361 111 890
Tillverkning för eget bruk13 700148 212161 912161 912
Omkostnader    
Löner−1 378 440−183 099−1 561 539−1 561 539
Lönebikostnader−376 263−49 519−425 781−425 781
Köp av tjänster−2 350 170−203 949−2 554 119−2 255 607
Material, förnödenheter och varor−152 819−78 834−231 653−221 872
Understöd−367 921−4 769−372 690−341 837
Övriga utgifter−721 454−55 399−776 853−274 652
Varav hyreutgifter−708 511−51 108−759 619−257 422
Omkostnader−5 347 066−575 569−5 922 635−5 081 289
Verksamhetsbidrag−3 903 40395 916−3 807 487−3 807 487
Skatteintäkter3 770 000 3 770 0003 770 000
Statsandelar365 500 365 500365 500
Finansieringsinkomster och -utgifter    
Ränteinkomster67 9092 64870 55768 105
Övriga finansieringsinkomster78 353 78 35349 246
Ränteutgifter−14 300−9 361−23 661−21 209
Övriga finansieringsutgifter−1 500−29 107−30 607−1 500
Årsbidrag362 55960 096422 655422 655
Avskrivningar−334 275−59 759−394 034−394 034
Extraordinära poster    
Räkenskapsperiodens resultat28 28333828 62128 621
Förändring i avskrivningsdifferens 2 8292 8292 829
Förändring i reserveringar −5 854−5 854−5 854
Ökning av fonder    
Minskning av fonder600 600600
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)28 883−2 68726 19626 196