3 10 03 Bostadsproduktion

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt19 99923 14322 80322 79025 27326 20326 578
Utgifter sammanlagt14 87616 60016 26018 73018 73019 66020 035
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag5 1236 5436 5434 0606 5436 5436 543
Avskrivningar10454540404040
Räkenskapsperiodens resultat5 1136 4986 4984 0206 5036 5036 503
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)5 1136 4986 4984 0206 5036 5036 503
Förändring, %       
Inkomster 15,7−1,5−1,59,23,71,4
Utgifter 11,6−2,012,812,85,01,9
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestation
20202021Prognos
2021
202220232024
Prestationsmål      
ARA-produktion: startbeslut, bostäder, st.1 2441 1501 1501 1501 3131 500
Övrig nyproduktion: startbeslut, bostäder, st.307350350350437500
Nyproduktion totalt: startbeslut, bostäder, st.1 5511 5001 5001 5001 7502 000
Ombyggnad: startbeslut, bostäder, st.7851 2009501 1001 1501 200
Personalplan
20202021Prognos
2021
202220232024
Användning av personal      
Antal anställda868686104109110
Årsverken (egen personal)75777795100101
Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Produktivitetsmätare
20202021Prognos
2021
202220232024
Produktivitetsindex, Produktivitet 2020 = 100101,0101,088,892,5100,5111,2
Projektplaner/produktionsmål (%) (får ett jämförelsetal)71,0100,0100,0100,0100,0100,0
Bostäder / antal anställda i genomsnitt (får ett jämförelsetal)30,031,829,025,026,629,1
Utveckling i kostnaderna per enhet
Tjänst euro/X20202021Prognos
2021
202220232024
Kostnader / antal byggda ny- och ombyggda bostäder6 9026 6457 1257 7807 3086 754
Ändring i procent i enhetskostnaderna
Ändring, %20202021Prognos
2021
202220232024
Kostnader / antal byggda ny- och ombyggda bostäder12,6 %−3,7 %7,2 %17,1 %−6,1 %−7,6 %
Mätare för lokalanvändningen
20202021Prognos
2021
202220232024
Lokalanvändning      
Lokaler, m2      
Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder