1. Centralförvaltningen

Centralförvaltningen

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt36 42158 58756 64373 45673 45674 24175 606
Utgifter sammanlagt276 975355 454365 216404 188417 998344 993351 045
Överskridningsrätter 30 030     
Verksamhetsbidrag−240 554−296 867−308 573−330 732−344 542−270 752−275 439
Avskrivningar10 23610 7649 76310 80010 80010 80010 800
Räkenskapsperiodens resultat−250 790−307 630−318 336−341 532−355 342−281 552−286 239
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−250 790−307 630−318 336−341 532−355 342−281 552−286 239
Förändring, %       
Inkomster 60,9−3,325,425,41,11,8
Utgifter 28,32,713,717,6−17,51,8