8 05 Grundanskaffning av lös egendom

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster929296214214278328
Utgifter77 64062 00083 21284 00060 00055 000
Netto−76 710−61 704−82 998−83 786−59 722−54 672
Överskridningar 41 358    
Förändring, %      
Inkomster −68,1−27,7−27,729,918,0
Utgifter −20,134,235,5−28,6−8,3
1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
80550 Räddningsväsendet929296214214278328
Utgifter      
80501 Centralförvaltningen11 79017 80022 50029 50018 92417 879
Överskridningar 14 930    
8050101 Stadskansliet1 3551 7001 7001 7001 4301 351
8050102 Centraliserade IT-anskaffningar10 4357 60014 35217 85212 07111 404
8050105 Gemensamma ICT-tjänster 8 5006 4489 9485 4235 124
80502 Fostrans- och utbildningssektorn31 47320 20030 56027 06028 83925 162
Överskridningar 8 866    
8050201 IT-anskaffningar21 0398 14017 50014 00014 77713 763
8050202 Övriga anskaffningar10 43412 06013 06013 06014 06211 399
80503 Stadsmiljösektorn16 5358 60011 07110 8594 6264 370
Överskridningar 7 021    
8050301 Räddningsväsendet6 1194 9856 0006 00000
8050302 IT-anskaffningar3 3953 4004 6314 4194 4894 100
8050303 Övriga anskaffningar7 020215440440137270
80504 Kultur- och fritidssektorn8 4686 4008 9817 4817 6117 589
Överskridningar 1 182    
8050401 IT-anskaffningar3 6442 9293 5302 7801 7662 066
8050402 Övriga anskaffningar4 8243 4715 4514 7015 8455 523
80505 Social- och hälsovårdssektorn9 3739 00010 1009 10000
Överskridningar 9 359    
8050501 IT-anskaffningar5 7033 5004 0004 00000
8050502 Övriga anskaffningar3 6705 5006 1005 10000

I budgeten har man för år 2022 reserverat anslag på 84,0 miljoner euro för lös egendom. För ekonimiplaneåret 2023 har det avisats anslag på 60,0 miljoner euro och för år 2024 anslag på 55,0 miljoner euro.