8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot929296214214278328
Menot77 64062 00083 21284 00060 00055 000
Netto−76 710−61 704−82 998−83 786−59 722−54 672
Ylitykset 41 358    
Muutos, %      
Tulot −68,1−27,7−27,729,918,0
Menot −20,134,235,5−28,6−8,3
1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
80550 Pelastustoimi929296214214278328
Menot      
80501 Keskushallinto11 79017 80022 50029 50018 92417 879
Ylitykset 14 930    
8050101 Kaupunginkanslia1 3551 7001 7001 7001 4301 351
8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat10 4357 60014 35217 85212 07111 404
8050105 ICT-yhteispalvelut 8 5006 4489 9485 4235 124
80502 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala31 47320 20030 56027 06028 83925 162
Ylitykset 8 866    
8050201 Tietotekniikkahankinnat21 0398 14017 50014 00014 77713 763
8050202 Muut hankinnat10 43412 06013 06013 06014 06211 399
80503 Kaupunkiympäristön toimiala16 5358 60011 07110 8594 6264 370
Ylitykset 7 021    
8050301 Pelastustoimi6 1194 9856 0006 00000
8050302 Tietotekniikkahankinnat3 3953 4004 6314 4194 4894 100
8050303 Muut hankinnat7 020215440440137270
80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala8 4686 4008 9817 4817 6117 589
Ylitykset 1 182    
8050401 Tietotekniikkahankinnat3 6442 9293 5302 7801 7662 066
8050402 Muut hankinnat4 8243 4715 4514 7015 8455 523
80505 Sosiaali- ja terveystoimiala9 3739 00010 1009 10000
Ylitykset 9 359    
8050501 Tietotekniikkahankinnat5 7033 5004 0004 00000
8050502 Muut hankinnat3 6705 5006 1005 10000

Talousarviossa on varattu vuodelle 2022 irtaimen omaisuuden määrärahaa 84,0 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2023 on määrärahaa osoitettu 60,0 milj. euroa ja 55,0 milj. euroa vuodelle 2024.