Helsingin kaupungin vuoden 2022 rahoituslaskelma eriteltynä

1 000 €Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastojaLiikelaitokset ja rahastotYhteensä, sisäiset erät mukanaYhteensä, sisäiset erät vähennettynä
Toiminnan rahavirta    
Tulorahoitus    
Vuosikate362 55960 096422 655422 655
Satunnaiset erät    
Tulorahoituksen korjauserät−107 150 −107 150−107 150
Investointien rahavirta    
Investointimenot−785 106−304 573−1 089 679−1 089 679
Rahoitusosuudet investointimenoihin9 21421 81131 02531 025
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot110 000 110 000110 000
Toiminnan ja investointien rahavirta−410 483−222 666−633 149−633 149
Rahoituksen rahavirta    
Antolainauksen muutokset    
Antolainasaamisten lisäykset−129 450−28 000−157 450−157 450
Antolainasaamisten vähennykset86 59811 48898 08683 876
Lainakannan muutokset    
Pitkäaikaisten lainojen lisäys115 000354 126469 126469 126
Pitkäaikaisten lainojen vähennys−65 000−27 295−92 295−78 085
Lyhytaikaisten lainojen muutos    
Oman pääoman muutokset    
Muut maksuvalmiuden muutokset119 968−122 346−2 378−2 378
Rahoituksen rahavirta127 116187 973315 089315 089
Vaikutus maksuvalmiuteen−283 367−34 692−318 060−318 060