7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot197 964174 701146 262146 262150 283145 326
Menot12 74219 20015 80015 80016 80017 800
Netto185 222155 501130 462130 462133 483127 526
Muutos, %      
Tulot −11,8−16,3−16,32,7−3,3
Menot 50,7−17,7−17,76,36,0

Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe rahoitusmenoissa, tämä vaikuttaa vastaavasti vuosikatteeseen, tilikauden tulokseen ja tilikauden ylijäämään.

7 02 01 Korot kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot71 52171 04267 90967 90964 58262 656
Menot12 26517 70014 30014 30015 30016 300
Netto59 25553 34253 60953 60949 28246 356
Muutos, %      
Tulot −0,7−4,4−4,4−4,9−3,0
Menot 44,3−19,2−19,27,06,5

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
7020154 Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen antolainojen korot4 8124 4753 9653 9653 5273 150
7020155 Muiden antolainojen korot−9651 150615615575523
7020156 Rakennusaikaisen luoton korot752600750750850950
7020159 Muut korot1 1791 0001 0001 000100100
7020164 Helsingin Energian lainojen korot19 46318 69017 66017 66016 63015 600
7020166 Helsingin Sataman lainojen korot8 0037 2526 4686 4685 8805 880
7020167 HKL:n lainojen korot2 4172 4462 4522 4522 4522 452
7020168 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainojen korot35 85935 42934 99934 99934 56834 001
Menot      
7020101 Ottolainojen korot11 95514 90011 50011 50012 50013 500
7020102 Tilapäisluoton ja maksuliiketilien korot3102 8002 8002 8002 8002 800

7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot111 63287 32262 01562 01567 90964 878
Menot4761 5001 5001 5001 5001 500
Netto111 15585 82260 51560 51566 40963 378
Muutos, %      
Tulot −21,8−29,0−29,09,5−4,5
Menot 214,9    

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
7020255 Muut rahoitustulot9 821 500500500500
7020256 Osingot83 11067 90042 97042 97046 47037 000
7020257 HKL:n infratulo18 70119 42218 54518 54520 93927 378
Menot      
7020204 Muut rahoitusmenot4761 5001 5001 5001 5001 500

Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe rahoitusmenoissa, tämä vaikuttaa vastaavasti vuosikatteeseen, tilikauden tulokseen ja tilikauden ylijäämään.

7 02 04 Peruspääomien tuotot

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot14 81116 33716 33816 33817 79217 792
Menot      
Netto14 81116 33716 33816 33817 79217 792
Muutos, %      
Tulot 10,30,00,08,9 
Menot      

Peruspääomien tuotot jakaantuvat seuraavasti

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
7020404 HKL:n peruspääoman tuotto8 4428 4428 4428 4428 4428 442
7020405 HSL-peruspääoman tuotto 7272727272
7020406 HSY-peruspääoman tuotto 1 4551 4551 4552 9092 909
7020407 HUS-peruspääoman tuotto4 2494 2494 2494 2494 2494 249
7020408 Palvelukeskuksen peruspääoman tuotto808080808080
7020411 Taloushallintopalvelun peruspääoman tuotto565656565656
7020413 Työterveys Helsingin peruspääoman tuotto404040404040
7020414 Staran peruspääoman tuotto1 9441 9441 9441 9441 9441 944