8 02 Rakennukset

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
Menot298 088271 380290 000267 406296 586281 926
Netto−298 088−271 380−290 000−267 406−296 586−281 926
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot      
Menot −9,06,9−1,510,9−4,9
1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Menot      
80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi130 909144 250136 810119 773146 416139 876
Ylitykset      
8020101 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset2 1331 0001 0001 0001 0001 000
8020102 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet114 905105 240121 960104 929135 963118 256
8020103 Kaupunkiympäristön toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet1 85911 36010 32010 3202 9804 570
8020104 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet9 68610 6705605543530
8020105 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet1 0494 8802 9702 9706 12016 050
8020106 Muut uudisrakennushankkeet1 27711 100    
8020107 Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen      
80202 Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi167 110127 130153 190147 633150 170142 050
Ylitykset      
8020201 Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset1 8111 0001 0001 0001 0001 000
8020202 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan korjausrakennushankkeet121 00877 29080 84074 93597 97586 214
8020203 Kaupunkiympäristön toimialan korjausrakennushankkeet9 3868 44012 9909 6524 2511 390
8020204 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan korjausrakennushankkeet2 9726602 9002 6182 79018 465
8020205 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet22 88911 110   80
8020206 Muut korjausrakennushankkeet9 04428 63055 46059 42844 15434 901
80203 Kaupungintalokortteleiden kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi69     
Ylitykset      

8 02 Rakennukset

Talonrakennusinvestointeihin vuodelle 2022 on varattu yhteensä 267,4 miljoonaa euroa, josta uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun on osoitettu 119,8 miljoonaa euroa sekä korjaushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 147,6 miljoonaa euroa.

Rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2031 pohjautuu vuoden 2021 talousarvion 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan. Rakentamisohjelmaan sisältyvien hankkeiden toteutusaikataulut ja rakentamiskustannukset on päivitetty vastaamaan nykyhetken tietoa. 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan on lisätty uudisrakennushankkeita toimialojen hanke-esitysten perusteella ja korjaushankkeita sekä rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden pitkän tähtäimen korjausohjelmasta, että toimialojen hanke-esitysten perusteella.

Uudisrakentamisen pääpaino kaudella 2022–2031 on uusien projektialueiden palvelurakennusten ja korvaavien uudisrakennusten toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2022 merkittävimmät rakentamisvaiheessa olevat uudisrakennushankkeet ovat Pakilan koulujen ja päiväkotien allianssihanke, Puotilan ala-asteen ja Helsingin kielilukion korvaavat uudisrakennukset sekä päiväkodit Kaarelanraitti, Verkkosaari ja Vaapukka. Merkittävimpiä vuonna 2022 alkavia uudishankkeita ovat Pasilan peruskoulu ja päiväkoti, Kuninkaantammessa sijaitseva Kannelmäen peruskoulu ja päiväkoti, Oulunkylän ala-asteen ja päiväkodin laajennus, Hyvösen lastenkodin korvaava uudisrakennus sekä päiväkoti Kalevan ja päiväkoti Vanhaisen korvaavat uudisrakennukset.

Ohjelmakauden 2022–2031 muita merkittäviä uudis- ja lisärakennushankkeita ovat Pohjois-Pasilan peruskoulu ja päiväkoti, Kruunuvuorenrannan keskuskoulu ja siihen liittyvä päiväkoti ja liikuntatilat, Merilahden ja Mellunmäen peruskoulun korvaavat uudisrakennukset sekä Malmin sairaalan laajennus. 10-vuotiskaudella rakennetaan lähes 50 kpl uutta erillistä tai koulun yhteydessä toimivaa päiväkotia.

Korjausrakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on kaikkien toimitilojen mutta varsinkin koulurakennusten ja päiväkotien käyttökelpoisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen. Vuonna 2022 korjausrakentamisen investointitaso on 147,6 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisesta 57 miljoonaa euroa on korvaavaa uudisrakentamista, eli talousarviovuonna 2022 käytetään 204,6 miljoonaa euroa rakennusten korjausvelan hillitsemiseen.

Talousarviovuoden 2022 merkittävimmät rakentamisvaiheessa olevat korjaushankkeet ovat Tahvonlahden ala-asteen perusparannus ja laajennus sekä Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen, Pohjois-Haagan ala-asteen ja Finlandiatalon perusparannukset. Merkittävimpiä yksittäisiä korjaushankkeita 10-vuotiskaudella 2022–2031 ovat Kaupungintalon, Pasilan kirjaston, Pitäjänmäen peruskoulun, päiväkodin, kirjaston ja nuorisotilan sekä Töölön kisahallin perusparannukset.

Kohdennettujen hankkeiden lisäksi vuodelle 2022 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin on varattu 14 miljoonaa euroa. Määräraha käytetään välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja sillä rahoitetaan lisä- ja väistötilojen investointiosuudet. Kohdentamattomiin korjausmäärärahoihin sisältyy 4 miljoonan euron määräraha, jolla huolehditaan siitä, että kaupunkiuudistusalueiden korjaus- ja korvausinvestoinnit saadaan tehtyä tavoiteaikataulussa.

Talonrakennusohjelmaan sisältyvällä kohdentamattomalla investointimäärärahalla on aikaisempina vuosina toteutettu myös vuosi- sekä peruskorjaushankkeita, jotka kirjanpitolain ja kaupunginhallituksen päättämien talousarvion noudattamisohjeiden mukaan tulee toteuttaa käyttötalousmäärärahoista. Rakennusosien ja laitteiden ennakoivat korjaukset ja vaurioituneiden tilojen korjaaminen tilojen pitämiseksi käyttökunnossa rahoitetaan vuodesta 2022 alkaen käyttötalousmäärärahoista korjauksen ja kunnossapidon budjetista. Kirjauskäytännön muutoksen vuoksi kohdentamattomille korjaushankkeille on varattu 10 miljoonaa euroa vastaavan luvun ollessa 20 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Vuokra ja osakehankkeet

Investointiohjelman lisäksi kaupunki toteuttaa uudishankkeitaan myös vuokra- ja osakekohteina sekä kiinteistöyhtiömuotoisina. Suunnitelmakauden 2022–2024 merkittävimmät vuokrahankkeet ovat Metsolan ala-asteen, Luonnontiedelukion ja Maatullin ala-asteen korvaavat uudisrakennukset.

Laakson yhteissairaala, Haagan, Malmin ja Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukset sekä Stadin ammattiopiston Roihupellon ja Myllypuron kampuksen tulevat tilat suunnitellaan rahoitettavaksi investointiohjelman ulkopuolelta.