5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä697 493695 321717 421731 820731 820750 116768 868
Ylitysoikeus       
Toimintakate−697 493−695 321−717 421−731 820−731 820−750 116−768 868
Poistot       
Tilikauden tulos−697 493−695 321−717 421−731 820−731 820−750 116−768 868
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−697 493−695 321−717 421−731 820−731 820−750 116−768 868
Muutos, %       
Tulot       
Menot −0,33,25,25,22,52,5

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohdan määrärahat sisältävät Helsingin jäsenkuntamaksuosuuden erikoissairaanhoidon palveluista, kapitaatioperusteiset palvelut (mm. potilasvakuutus, ensihoito, Myrkytystietokeskus), kalliin hoidon tasauksen sekä muiden palvelujen laskutuksen (esim. päivytystoiminnot).