Rahastot

Rahastot osa sisältää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty itsenäisiksi taseyksiköiksi. Helsingin kaupungilla on viisi tällaista rahastoa: Asuntotuotantorahasto, Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto, Vakuutusrahasto, Innovaatiorahasto ja Osallisuusrahasto.

Asuntotuotantorahasto

Rahaston tarkoituksena on kaupungin omaan omistukseen tulevan yhtiömuotoisen uuden asuntotuotannon ja perus­korjauksen sekä kiinteästi asuntotuotantoon liittyvien palvelutilojen omarahoituksen turvaaminen ja lisäksi kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisen riskien hallitseminen ja asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja koe­rakentamistoiminnan rahoittaminen Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos. Rahastoon on yhdistetty vuonna 1.1.2013 Asuntolainarahasto.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin kaupunkiin rakennettavien urheilu- ja ulkoilulaitosten rahoituksen helpottaminen. Rahastoa kartutetaan vuosittain rahaston tilikauden tuloksella.

Vakuutusrahasto

Rahaston tarkoituksena on kaupungin oman ja sen huostassa olevan vieraan vakuuttamattoman omaisuuden vahingonvaaran muuntaminen tasaisiksi vuosi­kustannuksiksi. Rahastoa kartutetaan tai puretaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston yli- tai alijäämällä.

Innovaatiorahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeino­elämän kanssa. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos. Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elin­keinoperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

Osallisuusrahasto

Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttamiselle. Rahastoa kartutetaan kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä määrillä. rahaston tarkoituksen mukaisten, joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erikseen päättämien investointien tai projektien toteutukseen sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen edellyttämiin menoihin.

1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Liikevaihto 2 4912 6302 8523 051
Muut toimintatulot201    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat−104−881   
Palvelujen ostot−1 713−3 684−2 765−2 765−2 765
Henkilöstökulut−593    
Muut menot−2 982−3 216−7 755−7 634−7 634
Varsinaiset kulut−5 392−7 781−10 520−10 399−10 399
Poistot     
Liikeylijäämä/alijäämä−5 191−5 290−7 890−7 547−7 348
Rahoitustuotot4 7392 5092 6482 6782 634
Muut korkomenot−55    
Rahastojen muutos506−700   
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −3 481−5 242−4 869−4 714
1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä−5 191−5 290−7 890−7 547−7 348
Korkotulot2 4052 5092 6482 6782 634
Muut rahoitustulot2 334    
Muut rahoitusmenot−55    
Investointimenot−1 697−745−1 679−1 679−1 679
Toiminnan ja investointien rahavirta−2 203−3 526−6 921−6 548−6 393
Rahoituksen rahavirta     
Antolainasaamisten lisäykset−25 769−69 800−28 000−25 000−25 000
Antolainasaamisten vähennykset9 13410 25211 48811 34011 047
Peruspääoman muutos60 704    
Muut maksuvalmiuden muutokset−41 866    
Rahoituksen rahavirta2 203−59 548−16 512−13 660−13 953
Vaikutus maksuvalmiuteen −63 074−23 433−20 208−20 346

Asuntotuotantorahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Muut toimintatulot201    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat0    
Palvelujen ostot−439−684   
Henkilöstökulut     
Muut menot−780−216   
Varsinaiset kulut−1 219−900   
Poistot     
Liikeylijäämä/alijäämä−1 018−900   
Rahoitustuotot2 4262 5092 6482 6782 634
Muut korkomenot−55    
Korvaus peruspääomalle     
Satunnaiset erät     
Rahastojen muutos−1 354−700   
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9092 6482 6782 634
1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä−1 018−900   
Rahoitustuotot ja -kulut     
Korkotulot2 4052 5092 6482 6782 634
Muut rahoitustulot21    
Muut rahoitusmenot−55    
Toiminnan ja investointien rahavirta1 3541 6092 6482 6782 634
Rahoituksen rahavirta     
Antolainauksen muutokset     
Antolainasaamisten lisäykset−18 535−17 500−10 000−10 000−10 000
Antolainasaamisten vähennykset2 7062 7752 8042 9432 965
Peruspääoman muutos704    
Muut maksuvalmiuden muutokset13 772    
Rahoituksen rahavirta−1 354−14 725−7 196−7 057−7 035
Vaikutus maksuvalmiuteen −13 116−4 548−4 379−4 401

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Liikevaihto     
Varsinaiset kulut     
Poistot     
Rahoitustuotot1    
Rahoituskulut     
Rahastojen muutos−1    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)     
1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä     
Poistot     
Korkotulot0    
Muut rahoitustulot1    
Toiminnan ja investointien rahavirta1    
Rahoituksen rahavirta     
Antolainauksen muutokset     
Antolainasaamisten lisäykset−7 234−52 300−18 000−15 000−15 000
Antolainasaamisten vähennykset6 4287 4778 6848 3978 082
Peruspääoman muutos60 000    
Muut maksuvalmiuden muutokset−59 195    
Rahoituksen rahavirta−1−44 823−9 316−6 603−6 918
Vaikutus maksuvalmiuteen −44 823−9 316−6 603−6 918

Vakuutusrahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Liikevaihto 2 4912 6302 8523 051
Muut menot−746    
Varsinaiset kulut−746    
Liikeylijäämä/alijäämä−7462 4912 6302 8523 051
Rahoitustuotot2 312    
Rahastojen muutos−1 566    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 4912 6302 8523 051
1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä−7462 4912 6302 8523 051
Muut rahoitustulot2 312    
Toiminnan ja investointien rahavirta1 5662 4912 6302 8523 051
Muut maksuvalmiuden muutokset−1 566    
Rahoituksen rahavirta−1 566    
Vaikutus maksuvalmiuteen 2 4912 6302 8523 051

Innovaatiorahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Muut toimintatulot     
Aineet, tarvikkeet ja tavarat0    
Palvelujen ostot−836−3 000−2 765−2 765−2 765
Henkilöstökulut−419    
Muut menot−1 456−3 000−3 235−3 235−3 235
Varsinaiset kulut−2 711−6 000−6 000−6 000−6 000
Poistot     
Liikeylijäämä/alijäämä−2 711−6 000−6 000−6 000−6 000
Rahastojen muutos2 711    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −6 000−6 000−6 000−6 000
1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä−2 711−6 000−6 000−6 000−6 000
Toiminnan ja investointien rahavirta−2 711−6 000−6 000−6 000−6 000
Muut maksuvalmiuden muutokset2 711    
Rahoituksen rahavirta2 711    
Vaikutus maksuvalmiuteen −6 000−6 000−6 000−6 000

Vuosina 2022–2024 innovaatiorahastosta arvioidaan käytettävän noin 6 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupunkistrategian mukaisesti on tarkoituksenmukaista toteuttaa kasvavasti määräaikaisia kehittämis-, innovaatio- ja elinkeinohankkeita yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa.

Osallisuusrahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Liikevaihto     
Muut toimintatulot     
Aineet, tarvikkeet ja tavarat−104−881   
Palvelujen ostot−438    
Henkilöstökulut−175    
Muut menot0 −4 520−4 399−4 399
Varsinaiset kulut−716−881−4 520−4 399−4 399
Poistot     
Liikeylijäämä/alijäämä−716−881−4 520−4 399−4 399
Rahastojen muutos716    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −881−4 520−4 399−4 399
1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä−716−881−4 520−4 399−4 399
Poistot     
Investointimenot−1 697−745−1 679−1 679−1 679
Toiminnan ja investointien rahavirta−2 413−1 626−6 199−6 078−6 078
Muut maksuvalmiuden muutokset2 413    
Rahoituksen rahavirta2 413    
Vaikutus maksuvalmiuteen −1 626−6 199−6 078−6 078

Osallisuusrahastosta tuloutetaan 6,2 miljoonaa euroa osallistuvaan budjetointiin investointi-, palkka- ja käyttö­talousmenoihin kaupunkilaisten ehdotuksiin ja äänestys­tulokseen perustuen. Osallisuusmallin toimeenpanoon 1,1 miljoonaa euroa palkka- ja käyttötalousmenoja kaupungin­kanslian määrärahoihin.