Helsingin kaupungin tuloslaskelma 2020–2024

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Toimintatulot      
Myyntitulot358 498324 779336 121346 164374 627412 035
Maksutulot189 827224 352210 453208 977201 671202 033
Tuet ja avustukset53 74737 228155 05430 53534 74034 134
Muut toimintatulot545 377502 712497 312526 214555 249566 521
 Josta vuokratulot364 769369 612361 582389 604398 468405 467
Toimintatulot1 147 4491 089 0711 198 9401 111 8901 166 2871 214 722
Valmistus omaan käyttöön192 604175 409160 444161 912156 785149 698
Toimintamenot      
Palkat−1 453 245−1 527 773−1 557 072−1 561 539−1 589 821−1 621 056
Henkilösivumenot−393 913−412 838−429 458−425 781−432 167−439 671
Palvelujen ostot−2 047 941−2 060 137−2 242 707−2 255 607−2 275 634−2 342 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat−216 276−207 304−220 237−221 872−227 252−232 062
Avustukset−316 575−344 603−320 543−341 837−332 274−333 450
Muut menot−236 441−254 976−269 116−274 652−295 998−319 768
 Josta vuokramenot−209 881−232 312−247 714−257 422−274 081−294 085
Toimintamenot−4 664 391−4 807 631−5 039 133−5 081 289−5 153 146−5 288 765
Toimintakate−3 324 337−3 543 150−3 679 749−3 807 487−3 830 074−3 924 345
Verotulot3 565 5983 630 0003 830 0003 770 0001 860 0001 740 000
Valtionosuudet479 558312 000321 800365 5002 619 4002 708 700
Rahoitustulot ja –menot      
Korkotulot70 75771 02070 84368 10564 80862 838
Muut rahoitustulot87 92373 67590 67649 24654 20044 730
Korkomenot−15 562−21 934−16 933−21 209−26 186−30 230
Muut rahoitusmenot−559−1 500−834−1 500−1 500−1 500
Vuosikate863 377520 111615 803422 655740 648600 193
Poistot−375 929−394 159−381 345−394 034−409 595−428 190
Satunnaiset erät9 280     
Tilikauden tulos496 728125 952234 45828 621331 053172 003
Poistoeron muutos−2 1412 7422 7782 8292 8292 829
Varausten muutos2 192−3 871−6 209−5 854−6 154−6 443
Rahastojen muutos1 823200452600800 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)498 601125 023231 47926 196328 528168 389

Vuoden 2020 toteuma on muutettu vastaamaan vuoden 2021 tiliöintikäytäntöjä.

Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe rahoitusmenoissa, tämä vaikuttaa vastaavasti vuosikatteeseen, tilikauden tulokseen ja tilikauden ylijäämään.