1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä  5973803801 0893 278
Menot yhteensä3943 9984 5751 3171 3174 39810 519
Ylitysoikeus       
Toimintakate−394−3 998−3 978−937−937−3 309−7 241
Poistot       
Tilikauden tulos−394−3 998−3 978−937−937−3 309−7 241
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−394−3 998−3 978−937−937−3 309−7 241
Muutos, %       
Tulot     186,6201,0
Menot 914,814,4−67,1−67,1233,9139,2

Vuonna 2022 toimitettavia aluevaaleja ei toimiteta Helsingin kaupungissa, mutta Helsinki on velvoitettu perustamaan tarvittava määrä yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ulkokuntaisille ja järjestämään vaalitoimikuntaäänestyksen laitoksiin ulkokuntalaisille. Määrärahoissa on otettu huomioon näistä aiheutuvat kulut.

Vuoden 2022 määrärahoissa on huomioitu vuoden 2023 eduskuntavaaleihin valmistautuminen. Vuoden 2023 määrärahoissa on varauduttu eduskuntavaalien toimittamiseen. Vuonna 2024 toimitetaan presidentinvaalien ensimmäinen vaali ja tarvittaessa toinen vaali. Lisäksi vuonna 2024 toimitetaan europarlamenttivaalit. Vuoden 2024 määrärahoissa on varauduttu toimittamaan saman vuoden aikana kolmet vaalit.

Vaaleja koskevat määrärahat sisältävät varauksen oikeusministeriön uudistushankkeille, kuten sähköisen äänioikeusrekisterin käytön laajentumiselle laitosäänestykseen ja tulevaisuudessa mahdollisesti kotiäänestykseen.

Vaaleja koskevissa määrärahoissa on varauduttu yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrän lisääntymiseen ja aukioloaikojen laajenemiseen. Ennakkoäänestyspaikkojen perustamisen suurimmat kustannukset liittyvät henkilöstökuluihin, tietotekniikkamenoihin ja koulutukseen sekä tilojen vuokriin.

Valtio tulee korvaamaan vuoden 2022 aluevaalien yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalitoimikuntien järjestämisestä ulkokuntalaisille syntyvät kulut Helsingille.

Valtio suorittaa valtiollisissa vaaleissa kunnille kertakorvauksen. Näin ollen vuoden 2023 eduskuntavaaleista, vuoden 2024 presidentinvaalin ensimmäisestä ja toisesta vaalista sekä vuoden 2024 europarlamenttivaaleista valtio maksaa Helsingille erikseen määräämänsä kertakorvauksen vaalien järjestämisestä.