8 07 Muu pääomatalous

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot152 29614 60011 00013 00013 00017 000
Menot2 0251 0001 0001 0001 0001 000
Netto150 27113 60010 00012 00012 00016 000
Ylitykset 1 182    
Muutos, %      
Tulot −90,4−24,7−11,0030,8
Menot −50,60000
1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
80750 Valtionosuudet ja -avustukset15 1526 5006 4008 4008 40013 400
80751 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot137 1253 0004 0004 0004 0003 000
80752 Muut pääomatulot185 000500500500500
80753 Väestönsuojakorvaukset 100100100100100
Menot      
80701 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, kaupunginhallituksen käytettäväksi1 827     
Ylitykset 1 182    
80702 Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi1981 0001 0001 0001 0001 000
Ylitykset      

Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sekä muihin pääomatuloihin on vuodelle 2022 arvioitu yhteensä 8,4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 10 miljoonalla eurolla, josta investointiosan muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 4 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne. Taloussuunnitelmavuonna 2023 arvioidaan myynnin olevan 10 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 noin 8 miljoonaa euroa.

Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut. Myyntikohteiden valinnan lähtökohtana on korjausvelan ja korjaustarpeen sekä ylläpitokustannusten pienentäminen ottaen huomioon myös kohteista mahdollisesti saatavat vuokraustuotot.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 miljoonaa euroa.

Muihin kehittämishankkeisiin kuten alueelliseen ympäristötaiteeseen varaudutaan vuosittain 1 miljoonalla eurolla.