1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä11 902      
Menot yhteensä5 23337 41337 02773 91379 9137 4137 413
Ylitysoikeus 20 600     
Toimintakate6 670−37 413−37 027−73 913−79 913−7 413−7 413
Poistot       
Tilikauden tulos6 670−37 413−37 027−73 913−79 913−7 413−7 413
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)6 670−37 413−37 027−73 913−79 913−7 413−7 413
Muutos, %       
Tulot −100,0     
Menot 615,0−1,097,6113,6−90,7 

Talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin varataan vuosittain varaus vuoden aikana tapahtuviin yllättäviin ja ennakoimattomiin menoihin. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi kaupungin kansainväliseen näkyvyyteen ja suurtapahtumiin, poikkeuksellisiin yksittäisiin hankkeisiin tai kaupungin ja valtion yhteistyöhön liittyvät kertaluonteiset hankkeet, jotka eivät kuulu yksittäisen toimialan tai kanslian tavanomaiseen toimintaan.

Kohdentamattoman määrärahan lisäksi käyttövaroihin on varattu määrärahoja pääkaupunkiseudun yhteistyöhön ja seutuyhteistyöhön, Helsinki-mitaleihin, tutkimusapurahoihin ja tiedepalkintoon.

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin sisältyvät varaukset laatupalkintokilpailun järjestämistä varten 100 000 euroa, tiedepalkintoa varten 10 000 euroa ja tutkimusapurahoihin 77 000 euroa.

Kaupunki jatkaa vuonna 2022 pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelman toteutusta, joka perustuu henkilöstön ja henkilöstöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu vuoden 2022 talousarvioon 5,0 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin on vuodelle 2022 varattu kaupunkistrategian 2021−2025 mukaisesti 70 miljoonaa euroa koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin. Paketti jaetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan kesken erillisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Koronapalautumisen kokonaisuudesta pääosa kohdennetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen hoito- ja palveluvelan korjaamiseen vuonna 2022, lisäksi kohdennetaan resursseja lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseksi sekä tuetaan kulttuuri- ja tapahtuma-alaa. Vuonna 2022 käyttämättä jääneet määrärahat siirretään vuodelle 2023. Sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön kohdennettava osuus käytettäneen sote-uudistuksesta johtuen vuonna 2022 ja tilastoidaan ohjeiden mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiksi.