4. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä24 07335 62329 52135 83235 83239 65637 536
Menot yhteensä258 914271 614272 324276 681278 976290 423294 249
Ylitysoikeus 7 668     
Toimintakate−234 841−235 991−242 803−240 849−243 144−250 767−256 712
Poistot14 21413 53413 53411 68311 68311 64111 732
Tilikauden tulos−249 055−249 526−256 337−252 532−254 827−262 408−268 444
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−249 055−249 526−256 337−252 532−254 827−262 408−268 444
Muutos, %       
Tulot 48,0−17,10,60,610,7−5,3
Menot 4,90,31,92,74,11,3