4. Kultur- och fritidssektorn

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt24 07335 62329 52135 83235 83239 65637 536
Utgifter sammanlagt258 914271 614272 324276 681278 976290 423294 249
Överskridningsrätter 7 668     
Verksamhetsbidrag−234 841−235 991−242 803−240 849−243 144−250 767−256 712
Avskrivningar14 21413 53413 53411 68311 68311 64111 732
Räkenskapsperiodens resultat−249 055−249 526−256 337−252 532−254 827−262 408−268 444
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−249 055−249 526−256 337−252 532−254 827−262 408−268 444
Förändring, %       
Inkomster 48,0−17,10,60,610,7−5,3
Utgifter 4,90,31,92,74,11,3