7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster4 045 1563 942 0004 135 5004 135 5004 479 4004 448 700
Utgifter      
Netto4 045 1563 942 0004 135 5004 135 5004 479 4004 448 700
Förändring, %      
Inkomster −2,64,94,98,3−0,7
Utgifter      

7 01 01 Skatteinkomster

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster3 565 5983 630 0003 770 0003 770 0001 860 0001 740 000
Utgifter      
Netto3 565 5983 630 0003 770 0003 770 0001 860 0001 740 000
Förändring, %      
Inkomster 1,83,93,9−50,7−6,5
Utgifter      

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
7010101Kommunalskatt2 791 9402 750 0002 950 0002 950 0001 170 0001 045 000
7010102 Samfundsskatt519 324598 000520 000520 000380 000375 000
7010103 Fastighetsskatt254 334282 000300 000300 000310 000320 000

7 01 03 Statsandelar

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster479 558312 000365 500365 500269 000305 000
Utgifter      
Netto479 558312 000365 500365 500269 000305 000
Förändring, %      
Inkomster −34,917,117,1−26,413,4
Utgifter      

7 01 04 Statlig finansiering till social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster    2 350 4002 403 700
Utgifter      
Netto    2 350 4002 403 700
Förändring, %      
Inkomster    100,02,3
Utgifter