8. Byggprogram för områden för stadsförnyelse och stora trafikprojekt 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt    Innehåll    Stadsdel  Kostnads- prognos mn €Tidspunkt för planeringen och byggandetBDG 2022 mn €EP 2023 mn €  EP 2024 mn €
8 09 STADSFÖRNYELSE, till stadsmiljönämndens disposition       
8 09 01 Malmgård-Gamlas   
GrundberedningGrundberedningKårböle6,02022-20310,51,11,0
Flyttning av en gasledning vid NaboängsvägenGrundberedningKårböle1,22022-20230,21,00,0
Gatorna i Kådvägens områdeNybyggnadKårböle2,02021-20270,20,60,8
Parkerna i Kådvägens områdeNybyggnadKårböle1,32022-20270,10,00,6
Förbättrandet av trivseln i stationsomgivningarna i Gamlas och MalmgårdOmbyggnadKårböle1,32021-20250,80,00,3
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    0,60,00,0
Projekt sammanlagt 8 09 01    2,42,72,7
8 09 02 Malm       
GrundberedningGrundberedningMalm4,82021-20310,10,10,1
Gamla Helsingevägens område, gatornaNybyggnadMalm4,02021-20261,01,00,6
Lekparken Filpus, parkernaOmbyggnadMalm1,02022-20230,50,50,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    0,90,01,1
Projekt sammanlagt 8 09 02    2,51,61,8
8 09 03 Mellungsbacka       
GrundberedningGrundberedningMellungsby11,32021-20310,30,30,7
Gårdsbacka köpcentrumNybyggnadMellungsby5,02024-20310,00,00,1
Västerkullavägen - Skattsökarvägen, Vandas spårvägsprojekt, gatornaNybyggnadMellungsby10,02022-20280,20,22,0
Mellungsbacka centrum, gatornaNybyggnadMellungsby4,02023-20270,00,00,2
Lekparken MellungsbackaOmbyggnadMellungsby1,22021-20230,40,40,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    1,70,40,6
Projekt sammanlagt 8 09 03    2,61,33,6
8 10 STORA TRAFIKPROJEKT, till stadsmiljönämndens disposition       
8 10 01 Kronbroarna   
BasprojektNybyggnadOlika stadsdelar97,52021-203133,318,817,0
Sammanhängande grundberedningNybyggnadOlika stadsdelar86,02021-203128,319,120,0
Sammanhängande gator och trafiklederNybyggnadOlika stadsdelar 2021-203137,830,126,4
 - Gatorna i HagnäsNybyggnadBerghäll43,02019-202610,37,56,5
 - Mischas och Maschas plats, KronbroarnaNybyggnadBrändö1,82021-20250,20,01,0
 - Hagnäs bro och Näckens broNybyggnadBerghäll54,02020-202721,611,810,6
 - Flyttning av Havshagens och Brobergets    småbåtshamnOmbyggnadBerghäll/
Kronohagen
2,32020-20260,50,30,4
 - Fiskehamnen, gatuprojekt i anslutning till    KronbroarnaNybyggnadSörnäs3,22021-20261,41,00,3
 - Kronbergsstranden, gatuprojekt i anslutning till    KronbroarnaNybyggnadDegerö30,12021-20273,89,57,6
Projekt sammanlagt 8 10 01    99,468,063,4
8 10 02 Spårvägen från Fiskehamnen till Böle       
Sammanhängande grundberedningNybyggnadOlika
stadsdelar
12,92021-202410,52,20,2
Sammanhängande gator och trafiklederNybyggnadOlika
stadsdelar
 2021-202440,442,67,0
 - gatorna i KnektenNybyggnadSörnäs2,82021-20241,90,90,0
 - Byggande i södra delen av Hermanstads strandväg   (blocken 2A och 2B)NybyggnadSörnäs4,72021-20242,02,20,5
 - Byggande i norra delen av Hermanstads strandväg    (blocken 3A och 3B)NybyggnadHermanstad68,82021-202433,031,54,3
 - Gatubyggnad i BöleNybyggnadBöle5,82021-20243,52,30,0
 - översvämningskonstruktioner för Gumtäktsbäcken och parken i VallgårdsdalenNybyggnadVallgård4,52021-20240,03,31,2
 - Vallgårdsdalens cykelbanaNybyggnadVallgård3,42021-20240,02,41,0
Projekt sammanlagt 8 10 02    50,944,87,2
8 10 03 Sörnästunneln       
Första fasen av tunnelnNybyggnad 42,02021-202413,220,58,0
Projekt sammanlagt 8 10 02    13,220,58,0