9 01 Långfristig finansiering

9 01 Långfristig finansiering

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster87 849177 541201 598201 598203 630226 071
Utgifter74 747129 890194 450194 450152 350153 350
Netto13 10247 6517 1487 14851 28072 721
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster 102,113,613,61,011,0
Utgifter 73,849,749,7−21,70,7

9 01 01 Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster17 68516 96717 72617 72616 20014 000
Utgifter2603 0003 0003 0003 0003 000
Netto17 42513 96714 72614 72613 20011 000
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster −4,14,54,5−8,6−13,6
Utgifter 1 053,8    

9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster70 16480 57468 87268 87249 43063 071
Utgifter6 03147 890126 450126 45099 35090 350
Netto64 13332 684−57 578−57 578−49 920−27 279
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster 14,8−14,5−14,5−28,227,6
Utgifter 694,0164,0164,0−21,4−9,1

Budgetmomentet omfattar följande låneanslag och amorteringar undermomentvis:

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
9010252 Amorteringar på lån för hyresbostadsproducenternas egen kapitalandel101     
9010254 Amorteringar på övriga lån10 90716 4794 8654 8655 0008 300
9010255 Amorteringar på Helsingfors Energis lån20 60020 60020 60020 60020 60020 600
9010257 Amorteringar på Helsingfors Hamns lån19 60019 60019 60019 600  
9010258 Amorteringar på HST:s lån9 21014 21014 21014 21014 21014 210
9010259 Amorteringar på lån för social kreditgivning1 6271 5651 4771 4771 5001 500
9010260 Amorteringar på HRM:s lån8 1208 1208 1208 1208 12018 461
Utgifter      
9010201 Lån till skolor92930 0807 0007 0007 0007 000
9010202 Övriga skollån −18 08030 00030 00030 00020 000
9010204 Lån för sociala ändamål5201 5001 5001 5001 5001 500
9010205 Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instrument125050505050
9010221 Affärsverkens lån      
9010222 Lån för social kreditgivning, till socialnämndens disposition1 5711 8001 8001 8001 8001 800
9010233 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen3 00030 00085 90085 90059 00060 000
9010235 Lån till frivilliga brandkårer 2 540200200  

9 01 03 Upplåning och amorteringar, till finansdirektörens disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster 80 000115 000115 000138 000149 000
Utgifter68 45679 00065 00065 00050 00060 000
Netto−68 4561 00050 00050 00088 00089 000
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster  43,843,820,08,0
Utgifter 15,4−17,7−17,7−23,120,0