Nyckeltal för budgetförslaget 2022

 201920202021202220232024
Befolkningsutveckling
(Helsingfors stads befolkningsprognos 2021)
      
Hela befolkningen653 835656 920658 943663 350670 069676 811
Förändring %0,890,470,310,671,011,01
1–6-åringar38 98638 22337 54537 20337 20937 424
Förändring %-1,31-1,96-1,77-0,910,020,58
7–15-åringar53 65754 88755 97556 98057 81958 103
Förändring %2,692,291,981,801,470,49
16–18-åringar16 28616 66517 07817 43317 80118 495
Förändring %1,172,332,482,082,113,90
19–64-åringar425 993426 340425 230426 704430 232433 568
Förändring %0,570,08-0,260,350,830,78
Över 65-åringar112 618114 306116 376118 285120 227122 387
Förändring %2,101,501,811,641,641,80
Över 75-åringar48 18950 64653 49856 31858 93661 265
Förändring %3,395,105,635,274,653,95
Sysselsättningen i Helsingfors
(Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning)
      
Sysselsättningsgrad, %73,672,373,3   
Sysselsatta332 200326 700341 400   
Jobb435 500435 700447 900   
Työttömyys Helsingissä (TEM)      
Arbetslöshetsgrad, %9,214,614,1   
Arbetslösa (juni)33 67961 89249 609   
Långtidsarbetslösa10 51412 38121 203   
Lediga jobb (juni)8 0955 6207 802   
Siffrorna för sysselsättning och arbetslöshet 2021 är ett uppskattat årligt genomsnitt för kvartalen 2021/I–2021/II      
Bostadsproduktion6 7367 2807 1507 1007 4007 500
 TP 2020TA 2021ENN 2021TA 2022TS 2023TS 2024
Omkostnader, M€4 6644 8085 0395 0815 1535 289
Verksamhetsbidrag, M€-3 324-3 543-3 680-3 807-3 830-3 924
Skatteinkomster sammanlagt, M€3 5663 6303 8303 7701 8601 740
Statsandelar sammanlagt, M€4803123223662 6192 709
Årsbidrag, M€863520616423741600
Avskrivningar och nedskrivningar, M€376394381394410428
Räkenskapsperiodens resultat, M€49712623429331172
Bruttoinvesteringar, M€1 0478819851 0901 076876
Andelen investeringar med egen finansiering, M€1 0218439501 0591 066862
Lånestock, M€9921 2031 0911 4821 7611 917
Lånestock, €/invånare1 5081 8101 6552 2332 6282 832
Investeringar med internt tillförda medel, %856265406970