7. Byggprogram för parker och idrottsområden 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt    Innehåll    Stadsdel  Kostnads- prognos mn €Tidpunkt för planeringen och byggandetBDG 2022 mn €EP 2023 mn €  EP 2024 mn €
8 04 PARKER OCH IDROTTSOMRÅDEN  
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition  
8 04 01 Nya parker och iståndsättning av parker  
Södra stordistriktet    
Sigurd Frosterus park och utsiktsterrassNybyggnadFrämre Tölö2,02022-20240,11,50,4
KajsaniemiparkenOmbyggnadGloet20,02020-0,10,00,0
HesperiaparkenOmbyggnadFrämre Tölö1,72022-20280,10,10,0
Pipers parkOmbyggnadSveaborg1,02020-20220,50,00,0
Västra stordistriktet       
HagabäckslundenNybyggnadBrunakärr1,02021-20290,00,30,4
StrömbergsparkenOmbyggnadSockenbacka1,12021-20250,10,00,5
Iståndsättning av Hagabäckens nedre loppOmbyggnadHaga1,72021-20231,10,50,0
Mellersta stordistriktet       
VallgårdsparkenNybyggnadVallgård1,02024-20250,00,00,5
VasaskvärenOmbyggnadÅshöjden1,02023-20240,00,60,3
Lekparken SannaOmbyggnadBöle1,02022-20250,10,00,0
Norra stordistriktet       
Lekparken MaunulaOmbyggnadÅggelby1,52023-20240,00,70,7
Östra stordistriktet       
Stagparkens områdeNybyggnadNordsjö2,22022-20280,10,10,3
Lekparken Iso-AnttiOmbyggnadBotby1,32020-20231,00,30,0
Övriga investeringsprojekt    11,24,86,4
Projekt sammanlagt
8 04 01 01
    14,48,99,5
8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden       
Tolkis, vinterförvaringsområde för båtarNybyggnadTolkis2,72023-20250,00,30,0
Konstisplanen i JohannesparkenOmbyggnadUlrikasborg2,02020-20221,60,00,0
Skyltning i CentralparkenNybyggnadOlika stadsdelar1,72023-20240,00,61,1
Nya planer för småspel och näridrottsplatserNybyggnadOlika stadsdelar6,4Jatkuva1,20,90,9
Havsstrategins skärgårdsinvesteringarOmbyggnadOlika stadsdelar1,22022-20300,50,40,3
Ombyggnader i SimstadionområdetOmbyggnadBortre Tölö1,22020-20240,00,70,0
Britas friidrottsplanOmbyggnadÅggelby1,52022-20240,20,60,7
Ombyggnad av konstgräsplaner (Brahe, Brobacka, Bocksbacka, Kottby)OmbyggnadOlika stadsdelar7,7Fortgående1,50,90,7
Ombyggnad av Hertonäs idrottsparkOmbyggnadHertonäs10,02021-20270,31,21,2
Ombyggnad av Blåbärslandets idrottsparkOmbyggnadBlåbärslandet-Högholmen3,22022-20270,20,00,0
Ombyggnader av näridrottsplatserOmbyggnadOlika stadsdelar5,0Fortgående1,00,30,3
Förnyande av bryggorOmbyggnadOlika stadsdelar6,8Fortgående0,50,50,5
Övriga investeringsprojekt    10,52,63,5
Projekt sammanlagt
8 04 01 02
    17,59,09,2