1. Johdanto

Johdanto

Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarviota 2022 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. Keskushallinnon, toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupunkistrategian linjauksia toiminnassaan.

Kaupunginhallitus päätti 23.8.2021 vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. Talousarvion valmistelussa on yhteensovitettu kaupunkistrategian linjaukset osaksi talousarviota raamin ja laatimisohjeiden lähtökohtiin.

Kaupunkistrategian sekä raamin ja laatimisohjeiden lisäksi vuoden 2022 talousarvio perustuu toimialojen lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Talousarviossa on otettu huomioon vuoden 2021 talouden ja toiminnan ennusteet sekä kaupungin lähivuosien tulopohjan näkymä.