Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa

24.11.2021 (354 §) Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

8.12.2021 (385 §) Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2022-2024.